Samenwerken

De ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal en wij geloven dat een nauwe samenwerking met ouders hierbij essentieel is. Daarom zetten wij in op een constructieve samenwerking en transparante communicatie. Regelmatige updates en overlegmomenten, zowel gepland als op initiatief van ouders of leerkrachten, zijn belangrijke onderdelen in deze samenwerking.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende momenten waarop we communiceren en samenwerken, om ervoor te zorgen dat u als ouder altijd op de hoogte bent en betrokken blijft bij de schoolontwikkeling van uw kind.

Bij de start in een nieuwe groep:

  • Een kennismakingsgesprek tussen de leerkracht(en) en ouder(s) legt een solide basis voor het komende schooljaar.

Gedurende het jaar:

  • Rapportgesprekken: twee keer per schooljaar in elke groep. Vanaf groep 3 worden leerkracht-ouder-kindgesprekken georganiseerd. Open communicatie: naast deze vaste momenten is er altijd ruimte voor een extra gesprek met de leerkracht.

Dagelijkse updates en nieuws:

  • Parro-app: voor actuele berichtgeving over schoolactiviteiten en bijzonderheden in de groep.
  • Coolsmaatje: onze wekelijkse nieuwsbrief houdt u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen.

Door deze gestructureerde aanpak zorgen we ervoor dat ouders betrokken kunnen blijven en goed geïnformeerd zijn over de voortgang en het welzijn van hun kind(eren) op onze school.