Privacy

Privacy is een lastig en vaag begrip. Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is deze wet vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa van toepassing is. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Als Coolsma gaan wij zorgvuldig met de privacy van alle bovenstaande stakeholders om. Zo kunnen ouders middels Parro hun privacyvoorkeuren wijzigen, maar hebben we ook beleid, verklaringen en afspraken hierover opgesteld. Hieronder zijn deze te lezen.

Beleidsplan IBP

lees meer

Privacyverklaring

Lees meer

Privacyafspraken

Lees meer