Organisatie

CBS Coolsma is een éénpitter.

Dat betekent dat we een (vrijwillig) bestuur van ouders hebben. Daarmee hebben we als school een stukje meer vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen.

Coolsma als vereniging

Als Coolsma zijn we ook een vereniging. Alle gezinnen van onze leerlingen zijn lid van deze vereniging. Jaarlijks betalen alle leden een verenigingscontributie € 20,-. Ieder jaar in november houden we een Algemene LedenVergadering. Tijdens deze ALV legt het bestuur van de vereniging verantwoording (financieel en bestuurlijk) af over het afgelopen jaar. En vertelt de directeur/ directie over de plannen voor het komende jaar.

Directie

De directie

De directeur Jefke Stroo (rechts) is algemeen leider, vervult managementtaken (communicatie, financiën, personeel en organisatie) en is eindverantwoordelijk.

De adjunct-directeur Margreet Zwart (links) is onderwijskundig leider van de school en stuurt de interne onderwijscoördinatoren aan. Deze verzorgt tevens de aanname van nieuwe leerlingen en vervangt de directeur bij afwezigheid.

Wat is en doet het bestuur?

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. Het bestuur is een zogenaamd bestuur op afstand. De directie stelt het beleid op, het bestuur keurt het goed en staat de directie met raad en daad bij. Elk bestuurslid heeft zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. Dit kan financieel, juridisch, huisvesting, privacy, HR, maar ook iets anders zijn. De school is eigenlijk gewoon een onderneming.

Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar samen met de directie waarvan twee keer met de Medezeggenschapsraad. De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en de stichting en heeft contact met het administratiekantoor en de accountant.

Het bestuur is naast persoonlijk ook goed te te bereiken via secretaris@cbscoolsma.nl

Het bestuur bestaat uit:

Jasper ten Hove voorzitter

Daniel Hofman penningmeester

Wouter Gerats secretaris

Femke de Lange personele zaken

Auke Meulenbroek huisvesting

Yuri Bobbert onderwijs

De MR bestaat uit:

Maarten Mangnus (ouder en voorzitter)

Jasmijn Korving-van der Wilden (ouder)

Sietske Banga (ouder)

Suzan van Eck (leerkracht )

Berthilde Polman (leerkracht en secretaris)

Bjorn Kolfschoten (leerkracht)

De MedezeggenschapsRaad

De MR bestaat uit een personeel- en een ouderleden. Drie personeelsleden en drie ouders vanuit de vereniging vormen zo samen de Medezeggenschapsraad en vergaderen zo’n zes keer per jaar.

De MR heeft op verschillende zaken advies- en/ of instemmingsrecht rondom het beleid van de school. Zo denken zij mee over wat er speelt in de school; praktische en inhoudelijke thema’s. Bijvoorbeeld hoe de vakantie- en studiedagen gepland worden, maar ook organiseert de MR jaarlijks een thematische avond voor de ouders. Heeft u een vraag voor of aan de medezeggenschapsraad? Mail dan met: mrvoorzitter@cbscoolsma.nl of met de secretaris van de MR: bpolman@cbscoolsma.nl