Aanmelden

De basisscholen in Driebergen gunnen ieder kind een passende plek vanuit gelijke kansen. Daarom werken we met dezelfde aanmeldprocedure.

Oriëntatie

Voor een kind en de ouders is de stap naar de basisschool een bijzonder moment. Om een goede keuze te maken om een passende onderwijsplek te vinden, organiseren alle scholen kennismakingsmomenten. Op de ene school gebeurt dit op vaste, vooraf geplande momenten en op de andere school op afspraak. Een rondleiding in de school hoort hier altijd bij. Zo kan de sfeer geproefd worden.

Aanmelden

Wanneer er een keuze is gemaakt voor een van onze scholen, kan het kind vanaf de derde verjaardag worden aangemeld. Dit gebeurt door het aanmelden via telefoon of e-mail,

Kinderen jonger dan drie jaar kunnen nog niet aangemeld worden.

Vervolg

Na ontvangst van de aanmelding van een kind doet de school twee dingen:

1. Eerst wordt gekeken of er plek is voor het kind vanaf de vierde verjaardag. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, zal de school een loting starten. Als het kind wordt uitgeloot, zal de aanmelding vervolgd moeten worden op een andere school. Wanneer er sprake is van uitloting, delen wij op welke scholen er nog wel plek is.

2. Wanneer er plek is, kan de school in de meeste gevallen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind en wordt het kind ingeschreven. Als de school hier niet aan kan voldoen, wordt begeleiding geboden bij het vinden van een passende onderwijsplek.

Kennismaken met Coolsma? Neem contact op met Margreet Zwart

Namens alle basisscholen in Driebergen

Aanmelden andere leerjaren

Op Coolsma hanteren wij een maximum van 31 leerlingen in onze groepen. Beschikbare plaatsen binnen de verschillende leerjaren worden kenbaar gemaakt via onze website.Voor ouders die geïnteresseerd zijn in een plaats voor hun kind kunnen contact opnemen met Margreet Zwart. Bij een overstap van een andere basisschool hebben wij altijd contact met de vorige basisschool om te onderzoeken of wij het kind dat kunnen bieden wat zij/hij nodig heeft en om te zorgen voor een goede overdracht.

Kennismakingsochtend:

Om een goed beeld te geven wat Coolsma te bieden heeft, organiseren we maandelijks een kennismakingsochtend. Tijdens deze ochtend vertellen wij over onze pedagogische aanpak, ons onderwijsaanbod en beantwoorden we uw vragen. Tevens krijgt u een rondleiding door onze school. De komende kennismakingsochtenden zijn gepland op:

  • 13 september 2024
  • 18 oktober 2024
  • 22 november 2024
  • 14 februari 2025
  • 14 maart 2025
  • 11 april 2025
  • 23 mei 2025
  • 20 juni 2025

De bijeenkomsten starten om 9.30 en duren tot ongeveer 11 uur. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar mzwart@cbscoolsma.nl. Per bijeenkomst ontvangen we maximaal 6 gezinnen. We adviseren om geen jonge kinderen mee te nemen naar deze ochtend. Mocht je na inschrijving toch verhinderd zijn, dan horen we dat graag.

Bijna naar school

Om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen, neemt de leerkracht ongeveer drie maanden voor de start van het schooljaar contact op met de ouders voor het inplannen van een intakegesprek. Dit gesprek dient als een voorbereiding op een prettige start op Coolsma. Wij moedigen ouders aan om, samen met hun kind, de school informeel te bezoeken buiten schooltijden om alvast vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving en eventueel de leerkracht. Kinderen die op het punt staan vier jaar te worden, bieden wij de mogelijkheid om vijf ochtenden te komen wennen, in de twee weken voor hun verjaardag. Deze wenochtenden worden tijdens het intakegesprek met de ouders gepland. Voor kinderen die in de zomermaanden of december vier jaar worden, adviseren wij een start na de vakantieperiode, om de start zo rustig mogelijk te laten verlopen. We stemmen dit altijd af met ouders.