Ons doel

Wij geloven dat we met ons onderwijs een belangrijke basis leggen voor de toekomst van onze leerlingen. Daarom streven we ernaar elk kind te inspireren om het beste uit zichzelf te halen binnen een vriendelijke, veilige en gestructureerde omgeving. Leren is zoveel meer dan leren rekenen, lezen en schrijven. Daarom besteden we ook veel aandacht aan kunstzinnige vorming zoals tekenen en muziek, sportactiviteiten voor lichamelijke ontwikkeling en aandacht voor sociale vaardigheden en normen en waarden.

Ons doel? Elk kind stimuleren om te groeien tot een onafhankelijk, zelfstandig, zelfbewust en maatschappelijk betrokken individu. We bereiden onze leerlingen voor op 'leren voor het leven', met de vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen in de samenleving.