ANBI

ANBI-gegevens

Naam van de instelling Vereniging voor Christelijk onderwijs Instituut Coolsma Stichting Vrienden van Coolsma
RSIN/fiscaal nummer 0026.90.007 809969105
Post- en bezoekadres Coolsmalaan 3-5, 3971 KW, Driebergen Coolsmalaan 3-5, 3971 KW, Driebergen
Doelstelling Leren voor het leven Het bevorderen vd doelstellingen vd Vereniging
Beleidsplan zie schoolgids zie stichtingsjaarrekening
Bestuur zie schoolgids zie stichtingsjaarrekening
Beloningsbeleid zie CAO
Jaarverslag zie jaarverslag
Financiele verantwoording zie stichtingsjaarrekening 2021
zie stichtingsjaarrekening 2022