Onze school

Wij staan en gaan voor...

CBS Coolsma is gelegen aan de rand van Driebergen. We hebben een ruim, licht gebouw, met daaromheen twee prachtige groene speelpleinen voor onze leerlingen. We zijn een Christelijke basisschool waar iedereen welkom is.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan. We willen een veilige plek zijn voor onze leerlingen om te zorgen dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

  • We gaan uit van wederzijds vertrouwen en verbondenheid.
  • We ondersteunen eigen verantwoordelijkheid
  • We stimuleren een open houding, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen.
  • We modellen verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid

We geven onze leerlingen een stevige basis op het gebied van rekenen en taal. Daarnaast zorgen we ook voor een goede ontwikkeling van creativiteit, sportiviteit, muziek en cultuuronderwijs.

Leren voor het leven betekent ook leren dat er meer belangrijke zaken zijn dan goede prestaties alleen. Bijvoorbeeld hoe je een ander kunt helpen én hoe je jezelf kunt helpen. We zijn doelgericht, maar met oog voor de ander. Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daar maken we ons elke dag opnieuw sterk voor. Zodat de lessen op Coolsma, later lessen voor het leven blijken te zijn.