Visie en missie

Missie

Kinderen op Coolsma weten, voelen en dragen uit dat zij en hun omgeving er toe doen. Zij durven verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en dragen zorg voor de ander en de wereld.


Visie

Kinderen hebben kennis en vaardigheden nodig zodat zij deel kunnen zijn van een toekomstbestendige generatie in een duurzame en verdraagzame wereld. Ze dienen kennis te maken met - en bewust te worden van de diversiteit in onze samenleving. Daarvoor is een basis nodig vanuit richtinggevende kernwaarden die recht doen aan iedereen.