J ANBI

Naam van de instelling Vereniging voor christelijk onderwijs Instituut Coolsma Stichting Vrienden van Coolsma
RSIN/fiscaal nummer 0026.90.007 809969105
Post- en bezoekadres Coolsmalaan 3-5, 3971 KW, Driebergen Coolsmalaan 3-5, 3971 KW, Driebergen
Doelstelling "Leren voor het leven!" Het bevorderen van de doestellingen en het materieel ondersteunen van het werk van Ver. voor chr. ond. Instituut Coolsma
Beleidsplan zie schoolgids zie stichtingsjaarrekening
Bestuur zie schoolgids zie stichtingsjaarrekening
Beloningsbeleid: zie CAO  
Jaarverslag zie jaarverslag  
Financiële verantwoording   zie stichtingsjaarrekening 2020
zie stichtingsjaarrekening 2021
Delen: