Uitstroomgegevens

Toezicht inspectie van het onderwijs

Vanuit het ministerie van onderwijs wordt BASIStoezicht gehouden op onze school. Als een school geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze het zogenoemde basistoezicht toegewezen. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Coolsma werd recent door de inspectie bezocht in september 2019. De op internet gepubliceerde rapportages zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Schoolopbrengsten

Van verschillende kanten wordt steeds vaker aangedrongen om de gegevens van de schoolvorderingen en de school-opbrengsten te publiceren. Ouders zouden met die gegevens in de hand een betere keuze kunnen maken als zij een school zoeken. Wij plaatsen enkele kanttekeningen: het gevaar is hiermee dat deze gegevens, de cijfers, de statistieken een eigen leven gaan leiden. Het is moeilijk de resultaten van het onderwijs te meten; er zijn tenslotte veel factoren die meespelen en lang niet al deze factoren zijn duidelijk meetbaar. Maken goede resultaten een goede school? Wat zeggen de resultaten over de inspanningen en toegevoegde waarde van een school? We toetsen en meten uitsluitend leerprestaties, maar er is ook heel veel wat de toetsen niet meten. Te denken valt aan sociale vaardigheid, creativiteit, eerlijkheid, humor, hulpvaardigheid en nog veel meer belangrijke levensvaardigheden die wij juist ook aan kinderen mee willen geven.

Dus, met enige terughoudendheid, onderaan deze pagina de uitstroomgegevens van Coolsma in de afgelopen 5 jaar.

In groep 8 nemen wij de Eind- / Doorstroomtoets af. Deze toetsen hanteren wij om het niveau te bepalen van de leerlingen, in vergelijking met een onafhankelijk meetpunt. Bij deze toetsen vallen wij onder de groep van 5% hoogst scorende scholen, vergeleken met scholen in Nederland met dezelfde schoolpopulatie. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

In de hele school gebruiken we naast de toetsen die de methodes bieden ook de methode-onafhankelijke toetsen die het leerlingvolgsysteem van IEP (Inzicht Eigen Profiel) biedt. We gebruiken de uitslagen van toetsen bij het bepalen van het niveau van de leerlingen. Daarnaast dienen ze als hulpmiddel bij de evaluatie van gebruikte methodes en onderwijsresultaten. Het contact met het Voortgezet Onderwijs in de regio is zeer goed. We volgen de leerlingen die doorstromen en kunnen zo constateren dat de adviezen die de leerlingen krijgen goed aansluiten bij de realiteit. Het overgrote deel van onze leerlingen stroomt door naar HAVO en VWO. De brede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs, bijvoorbeeld door bewust te werken aan o.a. huiswerkstrategie maakt mede dat onze leerlingen de overstap naar het Voortgezet Onderwijs goed aankunnen.

Schooltype 2019 2020 2021 2022 2023
VWO 58% 55% 58% 57% 47%
HAVO/VWO 39% 26% 32% 30% 47%
VMBO/HAVO 03% 19% 09% 10% 03%
VMBO 0% 0% 0% 3% 3%