Passend onderwijs

We laten ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. We streven naar onderwijs op maat, voor zover dat past binnen de groep. De leerkracht kan hiervoor worden ondersteund door onze Interne Onderwijscoördinatoren (voor zowel de onder-, als de midden- en de bovenbouw hebben we een coördinator die de leerkrachten ondersteunt en begeleidt in de leerlingenzorg) en diverse specialisten (op het gebied van gedrag, begaafdheid, rekenen, taal, ICT en het Jonge Kind).

Samenwerking met ouders is (hierbij) essentieel en indien nodig schakelen we externe hulp in om elk kind passend te ondersteunen. Denk daarbij aan samenwerkingsverband ZOUT of het Dorpsteam. Zo nodig kunnen we deskundigen vragen om met ons mee te kijken in de klas of op andere wijze ondersteuning te geven. Meer valt te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel.