Inspectie

Toezicht inspectie van het onderwijs.

Vanuit het ministerie van onderwijs wordt BASIStoezicht gehouden op onze school. Als een school geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Coolsma is door de inspectie bezocht in september 2019 en heeft de waardering goed ontvangen van de inspectie. U kunt hier het rapport downloaden en volledig lezen. Een korte samenvatting is hieronder alvast te lezen:

De school krijgt de waardering 'goede school'. In de school zien we een professionele cultuur waarin betrokkenen samenwerken aan het continu verbeteren van het onderwijs. De school biedt haar leerlingen een breed en gevarieerd aanbod en meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen waar nodig passende (extra) ondersteuning en begeleiding.

Bovendien waarderen we de veiligheid en het pedagogisch klimaat op de school als 'goed'. De visie is verankerd in het denken en handelen van de leraren en schoolleiding en de uitwerking ervan is zichtbaar in de praktijk. De school ademt een warm en stimulerend klimaat en leerlingen vertellen dat zij zich gezien, gehoord en uitgedaagd voelen.