Cultuur

Cultuur op Coolsma

Cultuureducatie kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven.

Visie kunst- en cultuureducatie

Coolsma biedt kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving waar ervaren, beleven, ontdekken en onderzoeken voorop staan. Vanuit de belevingswereld en een nieuwsgierige open houding bieden we verschillende technieken en vaardigheden aan die bijdragen aan het artistiek & creatief vermogen. We hebben aandacht voor: verbeeldingskracht, eigen invulling, verwondering en het ontwikkelen van eigen talenten. De kunstzinnige disciplines, kunstbeschouwing, (cultureel) erfgoed en de eigen omgeving worden in een betekenisvolle context aangeboden en zijn geïntegreerd in het thematisch werken.

Op Coolsma begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap. Bij het lesgeven werken wij vanuit leerlijnen en doelstellingen, en worden de creatieve denk- vaardigheden en technieken ingezet. De vier fasen; oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren worden in allerlei werkvormen aangeboden en geoefend. De kinderen zijn (mede)eigenaar van hun eigen leerproces. Feedback, feed up en feed forward op eigen en elkaars werk ondersteunt het leerproces.

Passend bij de ontwikkeling van het kind is er ruimte voor keuzevrijheid, ruimte voor eigen leerstijl en ontwikkeling van eigen talenten.

Bezig zijn met kunst betekent kunst beleven, beschouwen, erover praten en zelf kunst maken. Het creatief vermogen, het creatief proces, reflecteren, presenteren en toekomstgerichte vaardigheden (21st century skills) zijn onderdeel van de lessen.

Door kunst en cultuur beleven we de wereld anders: cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Organisatie

Er is een interne cultuurcoördinator en samen met het team is er een cultuureducatie beleidsplanopgesteld. Elk schooljaar wordt er een planning gemaakt rond het thematisch werken van Leskracht, ons erfgoed en eigen omgeving, de creatieve vakken, Kunst Menu en burgerschap. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen handvaardigheidles van een vakleerkracht. De leerkrachten van de groep 1 en 2 geven zelf beeldende lessen. In alle klassen krijgen de leerlingen muziek door een vakleerkracht muziek. Drama - dans, tekenen, literatuur en mediakunst worden gegeven door de groepsleerkracht en vaak geïntegreerd in de thema’s van Leskracht.

Samenwerking

We werken samen met Kunst Centraal. We maken gebruik van het kunstprogramma van Kunst Centraal. In het kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst. En voor de erfgoedlessen gebruiken we : Onderwijs in cultureel erfgoed. De eigen omgeving ervaren en beleven. Leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving. Elke groep besteedt aandacht aan ons erfgoed en onze culturele omgeving. Vanaf de middenbouw gaan we op excursies en maken we gebruik van het professionele aanbod van diverse organisaties in de omgeving.

Creatief vermogen

Creativiteit is het vermogen om vanuit eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten. In ons gehele lesaanbod willen wij een rijke omgeving aanbieden waarin de leerlingen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.

Doelstellingen Cultuureducatie Beleidsplan 2024

  1. Door kunst en cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun artistieke en creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen.

  2. De kunstzinnige disciplines; kunstbeschouwing, (cultureel) erfgoed en de eigen omgeving worden vanuit de belevingswereld, binnen een betekenisvolle context en in samenhang aangeboden.

  3. Bij kunst- en cultuuronderwijs en het thematisch werken bieden we een rijke, uitdagende leeromgeving waar de leerling gestimuleerd wordt om tot actief en creatief leren te komen.

  4. De vakken binnen het kunst- en cultuuronderwijs worden aangeboden door de groepsleerkracht en/of vakleerkracht. We werken vanuit de doelen van het SLO.

  5. We leren de leerling te reflecteren op het eigen werk en kunst, cultuur, erfgoed en de eigen omgeving.

  6. Borging en bewaking van de kwaliteit van de kunst- en cultuuronderwijs

Kunst- en cultuuraanbod

In de schoolgids en in de plannen van Parro kunt u meer lezen over het kunst- en cultuuraanbod per schooljaar.

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur.