Schooltijden en TSO

Schooltijden:

De schooltijden van groep 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en donderdag:

‘s Morgens: 08.30 uur – 12.00 uur

‘s Middags: 13.00 uur – 15.00 uur

Woensdagmorgen: 08.30 uur – 12.15 uur

Vrijdagmorgen: 08.30 uur – 12.00 uur

De schooltijden van groep 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

‘s Morgens: 08.30 uur – 12.00 uur

‘s Middags: 13.00 uur – 15.00 uur

Woensdagmorgen: 08.30 uur – 12.15 uur

Alle kinderen kunnen naar binnen als ze op school komen. De leerkrachten nemen vanaf 08:20 uur de verantwoordelijkheid van de ouders over.

TussenSchoolseOpvang:

Sinds augustus 2006 is het overblijven: de Tussenschoolse Opvang (TSO) de verantwoordelijkheid van het bestuur. Taken en bevoegdheden hiermee samengaand, zijn door gedelegeerd naar de directeur van de school.

Voor leerlingen die tussen de middag niet thuis (kunnen) gaan eten, is het mogelijk om over te blijven op school. De TSO is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag voor alle kinderen. En op vrijdag alleen voor groep 5 t/m 8. Op woensdag is er geen TSO. De TSO is verdeeld tussen het kleine plein en het grote plein. Op topdagen blijven er 225 kinderen over. De leerlingen nemen hun eigen lunchpakketjes mee (trommeltje en beker, graag voorzien van naam). Houdt u vooral rekening met de hoeveelheid eten. School en de TSO is waarschijnlijk net als u een voorstander van een gezonde inhoud van de broodtrommel. Kinderen die thuis gaan eten, zijn vanaf 12.50 uur weer welkom op het schoolplein.

Aanmelden: Overblijven kan vanaf dag 1 dat de leerling op school zit. Vanaf groep 6 vragen we van de ouders toestemming om thuis (of bij een klasgenoot) te mogen eten.

De organisatie: Tijdens de TSO is er een aantal begeleiders bestaande uit de leerkrachten, aangevuld met twee professionele ondersteuners van de SKDD. Deze professionele ondersteuners zijn er alleen op de drukste TSO-dagen, te weten de maandag, dinsdag en donderdag. Zij zijn naast de beschikbare leerkrachten een vast aanspreekpunt voor de kinderen.

Kosten: De huidige kosten voor de TSO bedragen € 1,- per kind per dag. De kosten worden 2x per jaar via Schoolkassa (betaaltool) geïnd.