Regelingen / protocollen

Pest / Respectprotocol

  1. Als er sprake is van pesten: zeg duidelijk dat je dat niet wilt en loop weg.
  2. Praat erover met je juf of meester.
  3. Als het niet is opgelost, praat erover met de adjunct-directeur (de vertrouwenspersoon) kom langs of leg een briefje op het bureau, stuur een mailtje. Maar praat erover!
  4. Als het nog niet over is, wordt het pestgedrag aangepakt met behulp van het stappenplan. Benieuwd naar het gehele stappenplan? klik hier!

De klachtenregeling:

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten zullen in goed overleg op school met de leerkrachten en, indien nodig, de directie worden afgehandeld. Indien dit echter onverhoopt, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Deze is hier in zijn geheel te lezen.

Protocol Hoofdluis

Hoe hoofdluis te herkennen, wat er tegen te doen en hoe we op Coolsma dit zoveel als mogelijk proberen tegen te gaan, lees je hier.

Protocol rijouders bij (Kunstcentraal) Uitjes

Wij maken op Coolsma graag af en toe gebruik van ouders – als de zogenaamde rij-ouders! Geweldig dat dat kan, want anders zouden we niet in staat zijn om allerhande bezoeken af te leggen bij theaters, kinderboerderijen en andere externe 'leer-locaties'.
Wij zien graag dat kinderen kleiner dan 1,35 m. volgens de gestelde regels van de Rijksoverheid op een stoelverhoger vervoerd worden. Wilt u hier aan denken?
Helaas kunnen de ouders die hebben gereden niet altijd mee naar binnen bij de betreffende activiteit. Dat lijkt ondankbaar en wordt niet altijd goed begrepen. Realiseer je dat dit is gebaseerd op beleid vanuit de organiserende instelling, waar de school zich aan heeft te houden. Hier kun je het beleid nog eens nalezen.

Privacy / AVG

Klik hier voor het volledige privacyreglement van onze school. Wil je alle afspraken en procedures rondom de privacy op Coolsma nog eens nalezen, klik dan hier.

Wil je een datalek melden? Dan kun je mailen naar info@cbscoolsma.nl, of rechtstreeks naar onze functionaris Gegevensbescherming: j.schildwacht@cedgroep.nl

Camerareglement

Omdat we met enige regelmaat last hebben van vandalisme op het plein hebben directie en bestuur helaas moeten besluiten om camera’s rondom de school op te hangen. Wellicht heeft u ze al zien hangen?
Te lezen valt in het camerareglement dat ons Camerasysteem zo ingericht is dat alleen de eigendommen van CBS Coolsma dan wel de eigendommen van Leerlingen en Medewerkers op, in of rond CBS Coolsma gefilmd worden. Daarnaast goed om te weten dat camerabeelden niet zullen en mogen worden ingezet voor corrigerend gedrag. Camerabeelden zijn namelijk niet bedoeld om de activiteiten of het gedrag van leerlingen, medewerkers of bezoekers na te gaan. Klik hier voor het reglement.