B De directie

Op Coolsma werken we met een directeur: Jefke Stroo (rechts) en een adjunct-directeur: Margreet Zwart (links)

De directeur is algemeen leider, vervult managementtaken (communicatie, financiën, personeel en organisatie) en is eindverantwoordelijk.

De adjunct-directeur is onderwijskundig leider van de school en stuurt de interne onderwijscoördinatoren aan. Deze verzorgt tevens de aanname van nieuwe leerlingen en vervangt de directeur bij afwezigheid.
 

 

 
Delen: