G TSO / BSO

TSO (Tussenschoolse Opvang) 

In verband met de corona-crisis wordt de onderstaande beschreven werkwijze anders vormgegeven. Tot aan de herfstvakantie draaien we hiermee een pilot. Voor meer informatie: lees het Coolsmaatje (onze wekelijkse nieuwsbrief).

De Tussenschoolse Opvang (TSO) is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Taken en bevoegdheden hiermee samengaand, zijn doorgedelegeerd naar de directeur van de school. Een overblijfcommissie met vaste vrijwillige overblijfouders organiseert de TSO.

Voor leerlingen die tussen de middag niet thuis (kunnen) gaan eten, is het mogelijk om over te blijven op school. De TSO is er op maandag, dins­dag, donderdag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Op vrijdag is er alleen TSO voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Op woensdag is er geen TSO. De TSO is verdeeld tussen het kleine plein en het grote plein. Op topdagen blijven er 225 kinderen over.

De leerlingen nemen hun eigen lunchpakketjes mee (trommeltje en beker, graag voorzien van naam). Uw kind in de kleuterklas zal in het begin moeite hebben om op tijd het eten en drinken te nuttigen. Houdt u vooral rekening met de hoeveelheid eten. De TSO is waarschijnlijk net als u een voorstander van een gezonde inhoud van de broodtrommel. Kinderen die thuis gaan eten zijn vanaf 12.50 uur weer welkom op het schoolplein.

De organisatie
Tijdens de TSO is er een aantal begeleiders bestaande uit vaste overblijfou­ders en participerende ouders, aangevuld met twee professionele onder­steuners van de SKDD. Deze professionele ondersteuners zijn er alleen op de drukste TSO dagen, te weten de maandag, dinsdag en donderdag. Zij zijn, naast de TSO-commissie, een vast aanspreekpunt voor kinderen en (partici­perende) ouders.

Coolsma hanteert een verplicht participatiesysteem. Dit houdt in dat de ouders die gebruik maken van de TSO, verplicht zijn te participeren. Op deze wijze wordt de TSO door alle ouders “gedragen”. U ontvangt twee keer per jaar een participatie-rooster. Uiteraard staat het formulier en het rooster op onze schoolapp onder 'formulieren' vermeld.

We hebben ook een TSO-informatiefolder. Deze wordt uitgereikt aan nieuwe ouders en ouders van “instromers” (kinderen die 4 jaar worden) gedurende het schooljaar. U vindt deze folder ook op onze website www.cbscoolsma.nl. In de folder treft u een beknopte weergave van hetgeen in deze schoolgids staat vermeld. Tevens staan daarin ook onze Gouden Pleinregels vermeld, die wij hanteren op het Kleine en het Grote Plein.

Extra zorg
Heeft uw kind extra begeleiding of extra zorg nodig ? Laat het ons weten. Wij kunnen dan ook rekening houden met deze aandachtspunten.

Nieuwe aanmeldingen TSO
Indien uw kind op school komt, kan het feitelijk vanaf dag één overblijven.
Indien u gebruik wilt gaan maken van de TSO, adviseren wij u een afspraak met een commissielid van de TSO te maken. De TSO-commissie kan dan het beste advies op maat geven.

Vragen of opmerkingen?
U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken: tsocoolsma@gmail.com
of loop even binnen op de eerste van de maand in de Kuil.
Bernadette de Jonge tel. 06-284 284 57
Emmely Hutten tel. 06-524 276 42

Ouderparticipatielijsten en overzichtschema's staan in onze eigen schoolapp onder 'formulieren'
 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Instituut Coolsma heeft een samenwerkingsovereenkomst met de SKDD, de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn. Zij verzorgen voor ons voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Ook op studiedagen kunt u hier desgewenst uw kinderen onderbrengen.

De oudste kinderen worden ondergebracht in het gebouw van Maupertuus, een particuliere school op Landgoed de Horst. Deze gelegenheid bevindt zich op loopafstand van de school. De kinderen worden door professionele leidsters gebracht en opgehaald.

Onze leerlingen van 4 en 5 jaar worden ondergebracht op een locatie op ons eigen schoolplein, “Petit Maupertuus”.

U dient zelf contact op te nemen met deze stichting indien u uw kinderen wilt aanmelden, telefoon: 0343-516000. Voor meer informatie over de SKDD (pedagogisch beleidsplan, activiteiten, tarieven etc.) website: www.skdd.nl. Met vragen, opmerkingen en eventuele klachten, dient u zich te wenden tot het management van de SKDD. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, de activiteiten en opvang van de kinderen.

 

Delen: