G TSO / BSO

TSO (Tussenschoolse Opvang) 

 

Sinds augustus 2006 is het overblijven: de Tussenschoolse Opvang (TSO) de verantwoordelijkheid van het bestuur. Taken en bevoegdheden hiermee samengaand, zijn door gedelegeerd naar de directeur van de school. 

Voor leerlingen die tussen de middag niet thuis (kunnen) gaan eten, is het mogelijk om over te blijven op school. De TSO is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag voor alle kinderen. En op vrijdag alleen voor groep 5 t/m 8. Op woensdag is er geen TSO. De TSO is verdeeld tussen het kleine plein en het grote plein. Op topdagen blijven er 225 kinderen over.
De leerlingen nemen hun eigen lunchpakketjes mee (trommeltje en beker, graag voorzien van naam). Houdt u vooral rekening met de hoeveelheid eten. School en de TSO is waarschijnlijk net als u een voorstander van een gezonde inhoud van de broodtrommel. Kinderen die thuis gaan eten, zijn vanaf 12.50 uur weer welkom op het schoolplein. 

Aanmelden:
Overblijven kan vanaf dag 1 dat de leerling op school zit. Vanaf groep 6 vragen we van de ouders toestemming om thuis (of bij een klasgenoot) te mogen eten.

De organisatie 
Tijdens de TSO is er een aantal begeleiders bestaande uit de leerkrachten, aangevuld met twee professionele ondersteuners van de SKDD. Deze professionele ondersteuners zijn er alleen op de drukste TSO dagen, te weten de maandag, dinsdag en donderdag. Zij zijn naast de beschikbare leerkrachten een vast aanspreekpunt voor de kinderen.

Kosten 
De huidige kosten voor de TSO bedragen € 1,- per kind per dag. De kosten worden 2x per jaar via Schoolkassa (betaaltool) geïnd. 

Extra zorg 
Heeft uw kind extra begeleiding of extra zorg nodig tijdens de TSO? Laat het ons weten. Wij kunnen dan ook rekening houden met deze aandachtspunten.

 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Cbs Coolsma heeft een samenwerkingsovereenkomst met de SKDD, de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn. Zij verzorgen voor ons voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Ook op studiedagen kunt u hier desgewenst uw kinderen onderbrengen.

De oudste kinderen worden ondergebracht in het gebouw van Maupertuus, een particuliere school op Landgoed de Horst. Deze gelegenheid bevindt zich op loopafstand van de school. De kinderen worden door professionele leidsters gebracht en opgehaald.

Onze leerlingen van 4 en 5 jaar worden ondergebracht op een locatie op ons eigen schoolplein, “Petit Maupertuus” of bij BSO Het AVonturenpad in ons eigen Coolsmagebouw.

U dient zelf contact op te nemen met deze stichting indien u uw kinderen wilt aanmelden, telefoon: 0343-516000. Voor meer informatie over de SKDD (pedagogisch beleidsplan, activiteiten, tarieven etc.) website: www.skdd.nl. Met vragen, opmerkingen en eventuele klachten, dient u zich te wenden tot het management van de SKDD. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, de activiteiten en opvang van de kinderen.

 

Delen: