H Schooltijden en vakanties

Schooltijden 

De schooltijden van groep 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en donderdag: 
‘s Morgens 08.30 uur – 12.00 uur
‘s Middags 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdagmorgen: 08.30 uur – 12.15 uur
Vrijdagmorgen: 08.30 uur – 12.00 uur

De schooltijden van groep 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
‘s Morgens: 08.30 uur – 12.00 uur
‘s Middags: 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdagmorgen: 08.30 uur – 12.15 uur

Alle kinderen kunnen naar binnen als ze op school komen.
De leerkrachten nemen vanaf 08:20 uur de verantwoordelijkheid van de ouders over. 

 

Schoolvakanties en studiedagen

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

VAKANTIES – VRIJE DAGEN

 

Herfstvakantie PO + VO

16 okt 2023 t/m 20 okt

Kerstvakantie PO + VO

25 dec 2023 t/m 05 jan 2024

Krokusvakantie PO + VO

19 febr t/m 23 febr 2024

Pasen PO + VO

vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april

Meivak. PO incl Hemelvaart

29 april t/m 10 mei

Pinksteren PO + VO

20 mei

Zomervakantie PO

15 juli t/m 23 aug

 

In schooljaar 23-24 hebben we de volgende studiedagen gepland. U ziet dat het hier om enkele hele dagen gaat, maar ook een aantal keer alleen de middag.
 

donderdag 05-10-2023
maandag  27-11-2023 vanaf 12:00
maandag  26-02-2024 (na de voorjaarsvakantie)
donderdag 28-03-2024 vanaf 12:00 (Witte Donderdag)
vrijdag  17-05-2024 vanaf 12:00
vrijdag  07-06-2024 (vrijdag na de avondvierdaagse

 

 
 

 

Delen: