I Regelingen en Protocollen

Hieronder leest u meer over: 

  • Het Pest en Respectprotocol
  • Ziekmelden en verzuimregeling
  • Hoe wij omgaan met klachten
  • Hoofdluisprotocol en behandelmethodes
  • Rijouders voor Kunstcentraaluitjes
  • AVG privacyreglement
  • Camera reglement
 

Pest en RespectProtocol 

Stap 1: Als er sprake is van pesten; zeg duidelijk dat je dat niet wilt en loop weg.
Stap 2: Praat erover met je juf of meester.
Stap 3: Als het niet is opgelost, praat erover met de adjunct-directeur (de vertrouwenspersoon) kom langs of leg een briefje op het bureau, stuur een mailtje. Maar praat erover!
Stap 4: Als het nog niet over is, wordt het pestgedrag aangepakt met behulp van het stappenplan.
Wilt u het gehele stappenplan lezen, klik hier!

 

Ziekmelden en verzuimregeling

Als uw kind ziek is kan het niet naar school. Wij verzoeken u dit zo vroeg mogelijk en in ieder geval vóór half 9 te melden. Hiervoor hebben we een apart nummer: 0343-511947, u krijgt dan de voicemail en kunt een boodschap inspreken. Voor schooltijd wordt de voicemail afgeluisterd.

Wilt u vrij vragen? Dit gaat altijd via de directeur. Via onze app kunt u rechtstreeks een formulier invullen en op die manier vrij vragen. Wilt u de de gehele verzuimregeling lezen, klik hier!
 

Klachtenregeling

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten zullen in goed overleg op school met de leerkrachten en, indien nodig, de directie worden afgehandeld. Indien dit echter onverhoopt, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Deze kunt u hier in zijn geheel lezen.
 

 

Protocol Hoofdluis

Hoe hoofdluis te herkennen, wat er tegen te doen en hoe we op Coolsma dit zoveel als mogelijk proberen tegen te gaan, leest u hier.

 

Rijouders bij Kunstcentraaluitjes

Wij maken op Coolsma graag af en toe gebruik van u en uw auto – als de zogenaamde rij-ouders! Geweldig dat dat kan, want anders zouden we niet in staat zijn om allerhande bezoeken af te leggen bij theaters, kinderboerderijen en andere externe 'leer-locaties'.
Wij zien graag dat kinderen kleiner dan 1,35 m. volgens de gestelde regels van de Rijksoverheid op een stoelverhoger vervoerd worden. Wilt u hier aan denken?
Helaas kunnen de ouders die hebben gereden niet altijd mee naar binnen bij de betreffende activiteit. Dat lijkt ondankbaar en wordt niet altijd goed begrepen. Realiseert u zich dat dit is gebaseerd op beleid vanuit de organiserende instelling, waar de school zich aan heeft te houden. Hier kunt u het beleid nog eens nalezen

 

Privacy AVG

Klik hier voor het volledige privacyreglement van onze school.
Wilt u alle afspraken en procedures rondom de privacy op Coolsma nog eens nalezen, klik dan hier.

Wilt u een datalek melden? Dan kunt u mailen naar info@cbscoolsma.nl, of rechtstreeks naar onze Functionaris Gegevensbescherming naar j.schildwacht@cedgroep.nl
 
 

Camera reglement

Omdat we met enige regelmaat last hebben van vandalisme op het plein hebben directie en bestuur helaas moeten besluiten om camera’s rondom de school op te hangen. Wellicht heeft u ze al zien hangen?
Te lezen valt in het camerareglement dat ons Camerasysteem zo ingericht is dat alleen de eigendommen van CBS Coolsma dan wel de eigendommen van Leerlingen en Medewerkers op, in of rond CBS Coolsma gefilmd worden. Daarnaast goed om te weten dat camerabeelden niet zullen en mogen worden ingezet voor corrigerend gedrag. Camerabeelden zijn namelijk niet bedoeld om de activiteiten of het gedrag van leerlingen, medewerkers of bezoekers na te gaan. Klik hier voor het reglement. 

 

 
Delen: