F Communicatie

In het kader van de privacywetgeving werken we sinds 2018 met een een eigen Coolsma-app. Hiermee creëren we een ouderplatform om met ouders te communiceren. Deze website willen we zoveel mogelijk up-to-date houden, maar dan wat meer met statische informatie en via onze app willen we het nieuws van de school en de klas communiceren

Onze schoolapp 
Onze school werkt met een schoolapp. We proberen zoveel mogelijk via deze app te communiceren met ouders. Berichten over de klas, de nieuwsbrief, eventuele dringende last-minute-informatie gaat sinds dit schooljaar zoveel als mogelijk via de app. Zo hebben ouders één kanaal van waaruit de informatie van en over school komt. Via de volgende links kunt u de app downloaden: Appstore of Google-play
In deze app van Basisschoolapps zoekt u de school via de naam of de plaats. U kunt dan een login aanvragen. Deze verwerken wij dan zo spoedig mogelijk. Mocht u problemen ondervinden, wilt u dit dan aan meester Jefke laten weten? Onder de tegel 'Nieuws' staat de werkwijze en de verschillende onderdelen van onze schoolapp uitgelegd.

Contact tussen school en de ouders 
Het draait in de school om uw kind. Het team van instituut Coolsma vindt het daarom vanzelf­sprekend om u als ouder zoveel mogelijk te be­trekken bij en te informeren over alles wat er in en om de school gebeurt. In de ideale situatie zijn school en ouders het verlengde van elkaar bij de opvoeding en vorming van de kinderen. Het is daarom noodzakelijk elkaar te kennen en steeds te ontmoeten.
Gedurende een schooljaar zijn er geregeld contacten tussen de school en de ouders. Bovendien zou een flink aantal activiteiten zonder hulp van ouders geen doorgang kunnen vinden en die zijn juist van gro­te waarde voor de sfeer op school! Ze voegen iets waardevols toe aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen!

 

Delen: