D Bestuur en MR

Het Bestuur 
 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:                                                     
Jasper ten Hove, voorzitter 
Daniel Hofman, penningmeester 
Wouter Gerats, secretaris 
Femke de Lange, personele zaken 
Auke Meulenbroek, huisvesting
Yuri Bobbert, onderwijs

Wat is en doet het bestuur van de school?

  • Coolsma is een vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de ouders.
  • De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie.
  • Het bestuur is een zogenaamd bestuur op afstand. De directie stelt het beleid op, het bestuur keurt het goed en staat de directie met raad en daad bij. Elk lid heeft zijn eigen expertise. Dit kan financieel, juridisch, op het gebied huisvesting, maar ook iets anders zijn. De school is eigenlijk gewoon een onderneming.
  • Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar ('s avonds) samen met de directie en twee keer per jaar met de MR.
  • De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en de stichting en heeft contact met het administratiekantoor en de accountant.

Het bestuur is naast persoonlijk ook goed te te bereiken via secretaris@cbscoolsma.nl
 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR heeft een ouder- en personeelsgeleding, elk bestaande uit drie perso­nen. Deze leden hebben voor een periode van drie jaar zitting en komen on­geveer tien keer per jaar bijeen. De MR wordt geïnformeerd over inhoudelijke en praktische schoolzaken door de directie en anders het bestuur. De MR kan het bestuur adviseren en heeft instemmingsrecht voor een aantal zaken ten aanzien van het te voeren beleid. Heeft u een vraag voor of aan de medezeggenschapsraad? Mail dan met: mrvoorzitter@cbscoolsma.nl Het e-mailadres van de secretaris is: bpolman@cbscoolsma.nl

Voor het schooljaar 2023-2024 is de samenstelling van de MR als volgt: 
Maarten Mangnus (ouder en voorzitter)
Jasmijn Korving-van der Wilden (ouder) niet op de foto
Sietske Banga (ouder)
Suzan van Eck (leerkracht )
Berthilde Polman(leerkracht en secretaris)
Bjorn Kolfschoten (leerkracht )

Downloads:
Medezeggenschapsraadreglement 

 

Delen: