A Wij staan en gaan voor…

CBS Coolsma. Een school waar we trots op zijn. Een zelfstandige school, met moderne betrokken leerkrachten die dag in dag uit met plezier het beste uit de kinderen proberen te halen.
Op Coolsma leren kinderen voor het leven. Dat stopt niet bij de schoolprestaties (alhoewel we die zeer goed mogen noemen). Leren voor het leven betekent ook dat we de kinderen stimuleren op te groeien tot het mooiste wat er is. Zichzelf.

Leren voor het leven betekent ook leren dat er meer belangrijke zaken zijn dan goede prestaties alleen. Bijvoorbeeld hoe je een ander kunt helpen én  hoe je jezelf kunt helpen. We zijn doelgericht, maar met oog voor de ander. Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom besteden we ook veel aandacht aan sport, creativiteit en duurzaamheid.

Als school willen we ‘onze kinderen’ de kans geven zich te ontplooien tot een zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk mens. Daar maken we ons elke dag opnieuw sterk voor. Zodat de lessen op Coolsma, later lessen voor het leven blijken te zijn.

Hoger Doel

 

Kinderen op Coolsma weten, voelen en dragen uit dat zij en hun omgeving er toe doen. Zij durven verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en dragen zorg voor de ander en de wereld.

 

Coolsma is een algemeen Christelijke school. We streven ernaar om ieder kind de kans te geven om zich naar de beste individuele mogelijkheden te ontplooien; tot zelfstandig, zelfbewust, verdraagzaam en verantwoordelijk lid van de samenleving. Hierbij wordt een stevige cognitieve basis gelegd en is er ruim aandacht voor cultuur, creativiteit en sportiviteit.

 

Op Coolsma begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Leidende waarden hierbij zijn: verantwoordelijkheid nemen, gelijkwaardig-, doelgericht-, integer- en empathisch zijn, wederzijds respect tonen en kunnen samenwerken.

 

–  Met je hart en je hoofd besluiten kunnen nemen,

   die goed zijn voor jou,

               voor de ander,

                      de wereld.

–  Verantwoordelijk durven zijn

    als je besluiten neemt en uitvoert,

    keuzes maakt,

    die je afstemt met de ander

Visie 

Kinderen hebben kennis en vaardigheden nodig zodat zij deel kunnen zijn van een toekomstbestendige generatie in een duurzame en verdraagzame wereld. Ze dienen kennis te maken met – en bewust te worden van de diversiteit in onze samenleving. Daarvoor is een basis nodig vanuit richtinggevende kernwaarden die recht doen aan iedereen.

 

Kernwaarden

 

We leren voor het leven

We gaan uit van wederzijds vertrouwen en verbondenheid. 

We ondersteunen eigen verantwoordelijkheid

We stimuleren een open houding, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen.

We modellen verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid

Kernkwaliteiten

 

We begeleiden naar burgerschap en persoonlijk leiderschap.

We bieden een stevige cognitieve basis en laten de kinderen kennismaken met de diversiteit in onze samenleving. We stimuleren bewustwording hiervan; iedereen is anders en dat is oké. 

We besteden op professionele wijze aandacht aan cultuur, creativiteit, sportiviteit en digitale geletterdheid.

 

Motto

 

‘Leren voor het Leven’

 

Op Coolsma ontdek je: samen kun je meer dan alleen en leer je voor het leven!

 
 
 

 

Delen: