A Wij staan en gaan voor…

CBS Coolsma. Een school waar we trots op zijn. Een zelfstandige school, met moderne betrokken leerkrachten die dag in dag uit met plezier het beste uit de kinderen proberen te halen.
Op Coolsma leren kinderen voor het leven. Dat stopt niet bij de schoolprestaties (alhoewel we die zeer goed mogen noemen). Leren voor het leven betekent ook dat we de kinderen stimuleren op te groeien tot het mooiste wat er is. Zichzelf.

Leren voor het leven betekent ook leren dat er meer belangrijke zaken zijn dan goede prestaties alleen. Bijvoorbeeld hoe je een ander kunt helpen én  hoe je jezelf kunt helpen. We zijn doelgericht, maar met oog voor de ander. Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom besteden we ook veel aandacht aan sport, creativiteit en duurzaamheid.

Als school willen we ‘onze kinderen’ de kans geven zich te ontplooien tot een zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk mens. Daar maken we ons elke dag opnieuw sterk voor. Zodat de lessen op Coolsma, later lessen voor het leven blijken te zijn.

VISIE en MISSIE
Ons hoger doel: Onze leerlingen weten en voelen dat zij er toe doen en daardoor durven zij verantwoordelijk te zijn  voor zichzelf, de ander en de wereld om hen heen.

Onze kernwaarden zijn: we leren voor het leven, we geven vertrouwen, we creëren een open houding, we ondersteunen eigen verantwoordelijkheid, we stimuleren oplossingsgerichtheid.

Onze kernkwaliteiten zijn: We begeleiden naar burgerschap en persoonlijk leiderschap. We leggen een stevige cognitieve basis met bewezen methoden. We besteden op professionele wijze aandacht aan cultuur, creativiteit en sportiviteit.

Ons motto: LEREN VOOR HET LEVEN

 
 

 

Delen: