B Aanmelden

Plek in groep 3,5,6 en 8 in schooljaar 2024-2025

Na de zomervakantie hebben wij plek vrij in groep 3, 5, 6 en in groep 8.
Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u hiervoor terecht bij Margreet Zwart (mzwart@cbscoolsma.nl)
 

Kennismaking met Coolsma

Voor iedereen die meer informatie wil hebben over onze school, onze werkwijze, ons onderwijs organiseren we kennismakingsmomenten op onze school. We zullen u dan de nodige informatie geven over onze school en krijgt u een rondleiding door het gebouw.
We hebben kennismakingsmomenten gepland op:​​

  • vrijdag 21 juni 2024
  • vrijdag 13 september 2024
  • vrijdag 18 oktober 2024
  • vrijdag 22 november 2024

De kennismaking duurt van 9.30 tot ongeveer 11 uur.
 
Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kunt een mail sturen naar mzwart@cbscoolsma.nl. We adviseren om geen jonge kinderen mee te nemen naar deze ochtend.
 
Per ochtend ontvangen we maximaal 6 gezinnen, dus het kan dat een moment helaas vol is. Mocht u na opgave toch verhinderd zijn, dan horen we dat uiteraard ook graag.
 
(Voor)aanmelding van nieuwe leerlingen gaat via de adjunct-directeur: Margreet Zwart. 
Leerlingen aanmelden kan officieel pas vanaf drie jaar in Nederland. U kunt zich wel vooraanmelden. ECHTER: deze vooraanmelding is geen verzekering van een plek op onze school. Wanneer de vooraangemelde leerling drie jaar oud wordt, wordt er gekeken naar het aantal leerlingen en bij teveel vooraanmeldingen moeten we helaas loten. (We delen de leerlingen in, in cohorten en zo'n cohort bekijken we vier keer per jaar op de hoeveelheid leerlingen, er kan dus vier keer per jaar geloot worden).
 
Voor leerlingen die al aangemeld waren voor 1 oktober 2020 gelden de oude afspraken (wie het eerst komt… en de wachtlijstregeling) nog. Kinderen die op de wachtlijst staan, kunnen daar tot groep 3 op blijven staan. Daarna gaan we ervan uit dat er een andere, prettige schoolplek is gevonden en halen wij deze kinderen van onze wachtlijst af.
 
Coolsma heeft volle klassen maar wanneer er wel plek ontstaat maken we dit bekend op onze website. 
 
Bijna naar school
De procedure voor kinderen die 4 jaar worden is als volgt:
De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is neemt ongeveer 3 maanden van tevoren met de ouders contact op om een kennismakingsafspraak te maken. De ouders kunnen daarna ook eens met hun kind zonder afspraak (informeel) voor of na schooltijd langskomen om de nieuwe leerling geleidelijk te laten kennismaken met de klas, de juf en de school.
Kinderen mogen twee weken voor hun vierde verjaardag 5 ochtenden komen wennen. Deze ochtenden worden in overleg met de ouders ingepland.
Voor de leerlingen die in juni / juli en december 4 jaar worden adviseert de school om te starten na de vakantie. Dat zijn rustiger momenten in het schooljaar om in te stromen. Dit gebeurt in afstemming met de ouders.
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een bedrag per kind waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging tijdens de jaarvergadering. Het is een vrijwillige bijdrage. Uit deze bijdrage bekostigt het bestuur zaken, waarvoor de financiering van het ministerie geen of onvoldoende ruimte biedt. Het zijn toevoegingen aan bestaande budgetten, of toevoegingen aan het onderwijsaanbod.
 
Op Coolsma wordt de ouderbijdrage a.o. besteed aan:
Uitbreiding van het schoonmaakbudget (we overschrijden de vergoeding van het rijk met 10%).
Bekostiging extra culturele activiteiten en expressie.
Bekostiging schoolreisjes (exclusief het kamp van groep 8).
Aanvulling Onderwijs Leerpakket.
Uitbreiding onderwijsaanbod met vakonderwijs (muziek, gymnastiek, handvaardigheid, judo in groep 2, 3 en 4).
Buitenschoolse activiteiten (o.a. schoolsportdag).De ouderbijdrage bedraagt jaarlijks 130 euro per kind.
 
In november wordt, tijdens de ledenvergadering van de vereniging, het bedrag voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld.
 
In het geval dat een kind tussentijds wordt aangemeld of de school verlaat, wordt naar rato een financiële regeling getroffen.

 

Delen: