E Sport

Sport en sportiviteit

Op Coolsma vinden we bewegen, sporten en sportiviteit belangrijk. Het motto van de sportcommissie is dan ook: "MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN". De sportcommissie stuurt samen met twee leerkrachten de sporttoernooien en sportdagen aan. Zij zorgen voor de benodigde ondersteuning van de ouders en de regelzaken om de toernooien en wedstrijden heen. 
Op Coolsma werken we met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze zorgt voor een doorgaande lijn zodat alle einddoelen aan bod komen. 
Aan sportiviteit wordt al vanaf dag één aan gewerkt in de klassen. Bewegen en spelen op het plein en tussendoor wordt door de leerkracht gemonitord en besproken. Het gedachtegoed van de The Leader in Me wordt hier zeker niet vergeten.

De sportcommissie bestaat zoals gezegd uit twee leerkrachten en een aantal ouders uit de verschillende bouwen. Voor het jaar 2023-2024 zijn dit: Bart Vink, Robin Angelier, Arnoud van Breugel, Denis Florisson, Innet Verhoeven, Ilse vd Horst, Joost vd Veldt en Maarten Mangnus.

 

Delen: