H Schoolbeleidsplan

Beleidsonderwerpen

Wij werken ieder jaar aan onze beleidsdoelen als uit­voering van het schoolbeleidsplan 2019-2023:  

In 2021-2022 heeft Coolsma de volgende beleidsdoelen gerealiseerd: 

 

 • Thematisch werken met Leskracht is verder geïmplementeerd.

 

 • Gepersonaliseerd digitaal leren in groep 3 – 8 met Snappet is geïmplementeerd.

 

 • Oriëntatie op bewegend leren. (niet afgerond)

 • Aanbod rekenen is verder afgestemd.

 • Onderwijs Begrijpend Lezen is verbeterd.

 • Aandacht voor ontspanning en focus.

 • Het kleuterplein. De speelheuvel is opnieuw aangelegd en de riolering is verbeterd.

 • De vloeren zijn vernieuwd in het kleutergebouw.

 • Handvaardigheidlokaal heeft een nieuwe vloer gekregen.

 • Er is een tweede onderwijsassistent benoemd.

 • Er zijn meerdere MBO-stagiaires ingezet.

 • Er is een Zij-instromer in dienst genomen. 

 • We zijn een Opleidingsschool van de Marnix Academie (PABO) geworden.

 • Scholing leerkrachten: Executieve functies.

 • Scholing leerkrachten: Leskracht.

 • Scholing leerkrachten: Snappet.

Delen: