H Schoolbeleidsplan

Beleidsonderwerpen

Wij werken ieder jaar aan onze beleidsdoelen als uit­voering van het schoolbeleidsplan 2015-2019:  

In 2017-2018 heeft Coolsma de volgende beleidsdoelen gerealiseerd: 

Verdere borging van het 7 Gewoonten traject (The Leader In Me).
Leiderschapsrollen bij kinderen uitgewerkt.
Gesprekken met ouders en kinderen in groep 3 en 5 t/m 8 uitgeprobeerd.
Ouderavond voor nieuwe ouders (groep 1 t/m 4) georganiseerd.
Twee projecten uitgevoerd i.v.m. het onderzoeksjaar met VierKeerWijzer. (thematisch onderwijs)
Mindset rond aanbod en doelen verder bijgesteld. Losser met de methode werken
Werkwijze met groepsoverzichten en groepsplannen efficiënter vorm gegeven.
Nieuwe methode Engels ‘Join In’ in groep 1 t/m 8 ingevoerd.
Nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 ingevoerd.
Nieuwe methode voor verkeer ‘Let’s Go’ ingevoerd.
Werken met de vastgestelde doelen voor mediawijsheid ingevoerd.
Scholing ontvangen in het werken met chromebooks.
Experimenteren met de onderwijskundige mogelijkheden chromebooks.
Invoering van het werken met SUPERCOOl als nieuwe ICT omgeving.
Taalspecialist aangesteld. (Christina Visser)
Rekenspecialist aangesteld. (Lindy Steentjes)
Ouderplatformapp wordt direct na de vakantie in gebruik genomen..
Website wordt direct na de vakantie in gebruik genomen.
Digitaal Sociaal Veiligheidsplan is opgesteld.
BRAND is ingezet in de communicatie op de nieuwe website
Toiletten gerenoveerd.
Kleuterhal en hoofdentree opgeknapt.
 

Beleidsvoornemens voor het schooljaar 2018-2019:

Verdere borging van het 7 Gewoonten traject (The Leader In Me).
Gesprekken met kinderen invoeren in groep 3 t/m 8.
Nieuwe oriëntatie op een werkwijze voor thematisch onderwijs.
Rapporten vernieuwen. (portfolio)
Oriëntatie op volginstrument Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
Tevredenheidsonderzoek. (ouders, leerlingen en leerkrachten)
Werkwijze met blauwdruk, groepsoverzicht, groepsplan, handelingsplan borgen.
Techniekonderwijs.
Inrichting leerpleinen.
Ouderbetrokkenheid.
Kuil moderniseren.
Schoolbeleidsplan 2019-2023 schrijven.

Delen: