H Schoolbeleidsplan

Beleidsonderwerpen

Wij werken ieder jaar aan onze beleidsdoelen als uit­voering van het schoolbeleidsplan 2019-2023:  

In 2019-2020 heeft Coolsma de volgende beleidsdoelen gerealiseerd: 

1. Thematisch werken met Leskracht.
2. Werken vanuit de doelen.
3. Gepersonaliseerd digitaal leren.
4. Didactische vaardigheden verhogen.
5. Aanbod spelling afstemmen.
6. Implementeren nieuwe schrijfmethode.
7. Gebruik Leerpleinen.
8. Onderwijsaanbod / Plusklas Het Fort.
9. Executieve functies.
10. Versterken: individuele scholing.
11. Toekomstbestendig team.
12. Scholing over executieve functies.
13. Scholing werken met Leskracht.
14. Curriculum 2.0. volgen.
15. Ouders vaker informeren over onderwijsontwikkeling.
16. Versterken: werking Coolsma-app.
17. Nieuwe wijze van rapporteren.
18. Leerkrachtcomputers vervangen 3-8.
19. MOP bijstellen.
20. Beleidsplan ICT maken.
21. Kleuterplein onderhoud / Plan voor speelheuvels.
22. De kwartaal softcloses uitvoeren.
23. Bekostiging plusklas.
24. ERD starten per 01-01-2020.
25. Trendanalyses leeropbrengsten analyseren: mrt en aug. Leerling Volg Systeem (LVS) / Entreetoets / Eindtoets.
26. Kwaliteitszorg en toezicht.
27. Jaarplan 2019-2020 opstellen en evalueren.

 

Delen: