H Schoolbeleidsplan

Beleidsonderwerpen

Wij werken ieder jaar aan onze beleidsdoelen als uit­voering van het schoolbeleidsplan 2019-2023:  

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij de volgende beleidsvoornemens:

 • Thematisch samenwerken: verdiepend en verbredend werken met Leskracht

 • Meer ruimte voor prikkelverwerking en gedragsondersteuning 

 • Onze Christelijke levensbeschouwelijke visie en missie opnieuw herijken

 • Coolsma: groen, gezond en duurzaam!

 • Onderwijs op maat aan hoogbegaafde leerlingen

 • Bewegend leren implementeren en pleininrichting

 • Aanbod rekenen optimaliseren en nieuwe methode kiezen

 • Aandacht voor mindset

 • Burgerschap binnen ons curriculum inrichten vanuit de ijkpunten van de PO-raad

 • Digitale Geletterdheid op Coolsma invullen

 • Zeven gewoonten in al ons werken

 • TSO-gelden passend inrichten

 • Schoolplan 2023-2027 opstellen

 • Besteding en verantwoording NPO-gelden

 • Ontwikkelopbrengsten analyseren in februari en juni. LOVS / Eindtoets

 • Kwaliteitszorg en toezicht in samenwerking met het bestuur.

 • Herzien ontruimingsplan

In 2021-2022 heeft Coolsma de volgende beleidsdoelen gerealiseerd: 

 

 • Thematisch werken met Leskracht is verder geïmplementeerd.

 

 • Gepersonaliseerd digitaal leren in groep 3 – 8 met Snappet is geïmplementeerd.

 

 • Oriëntatie op bewegend leren. (niet afgerond)

 • Aanbod rekenen is verder afgestemd.

 • Onderwijs Begrijpend Lezen is verbeterd.

 • Aandacht voor ontspanning en focus.

 • Het kleuterplein. De speelheuvel is opnieuw aangelegd en de riolering is verbeterd.

 • De vloeren zijn vernieuwd in het kleutergebouw.

 • Handvaardigheidlokaal heeft een nieuwe vloer gekregen.

 • Er is een tweede onderwijsassistent benoemd.

 • Er zijn meerdere MBO-stagiaires ingezet.

 • Er is een Zij-instromer in dienst genomen. 

 • We zijn een Opleidingsschool van de Marnix Academie (PABO) geworden.

 • Scholing leerkrachten: Executieve functies.

 • Scholing leerkrachten: Leskracht.

 • Scholing leerkrachten: Snappet.

   

Delen: