I Inspectie

Toezicht inspectie van het onderwijs

Vanuit het ministerie van onderwijs wordt BASIStoezicht gehouden op onze school. Als een school geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Coolsma werd recent door de inspectie bezocht in september 2016. De op internet gepubliceerde rapportages zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Delen: