Vacature

VACATURE DIRECTEUR (0,8 fte)

per 1 november 2021 (andere datum in overleg mogelijk) – reageren uiterlijk 16 februari 2021.

Christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen-Rijsenburg, ongeveer 245 leerlingen) is een moderne eenpitter. De school staat in de omgeving al decennia bekend als sterk en energiek. In een rustige, groene wijk werken wij vanuit een ruim en licht opgezet gebouw aan ons onderwijs.

De school heeft een ervaren, enthousiast en ambitieus team leerkrachten, dat gesteund wordt door intern onderwijs coördinatoren (ioc-ers), de administratieve kracht en de directie. Ons onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor zowel de cognitieve vakken als voor creatieve en lichamelijke ontwikkeling. In beide pijlers bieden we onderwijs op hoog niveau, mede dankzij diverse specialisten, vakdocenten lichamelijke opvoeding, muziek en handvaardigheid en de eigentijdse ICT-voorzieningen. We richten ons op thematisch onderwijs en het werken vanuit doelen.

Het Coolsma-motto is ‘Leren voor het leven’. ‘Leren voor het leven’ is voor ons veel meer dan een goed schooladvies. Ons doel? Ieder kind de kans geven zich te ontplooien tot een onafhankelijk, zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk lid van de samenleving.

Van groep 1 tot en met groep 8 besteden we op allerlei manieren en niveaus ruime aandacht aan positief burgerschap en persoonlijk leiderschap. Sinds 2012 volgen we daarom een pedagogische lijn die gebaseerd is op het gedachtegoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. 

De school heeft zeer betrokken ouders die verenigd zijn in de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Instituut Coolsma. Zes leden hiervan vormen het bestuur. De directie bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur.
 

Waar u voor kiest:

Als directeur bent u verantwoordelijk voor het integrale schoolmanagement op gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, communicatie, kwaliteitszorg en administratie. U houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en stuurt het onderwijs samen met de adjunct-directeur, intern onderwijs coördinatoren, bouwcoördinatoren en remedial teachers. Met het team ontwikkelt en implementeert u het schoolbeleid. Daarnaast legt u diverse ontwikkelingen en besluiten voor aan het bestuur van de vereniging. Ook onderhoudt u contact met ouders, medezeggenschapsraad, activiteitencommissies, de gemeente, het samenwerkingsverband en andere externe instanties. 
 

Wat wij van u verwachten:

– een afgeronde schoolleidersopleiding (vakbekwaam);
– ervaring als leerkracht basisonderwijs; 
– ervaring als directeur (bij voorkeur van een eenpitter);
– onderschrijft de pedagogische en didactische visie van de school en kan deze met het team uitbouwen en doorontwikkelen;
– affiniteit met de christelijke identiteit;
– financiële kennis en belangstelling. U speelt namelijk een belangrijke rol in het opstellen en bewaken van de begroting. U wordt hierbij ondersteund door het administratiekantoor en een deskundig bestuurslid;
– actieve deelname aan diverse overlegorganen (zoals eenpitters-netwerken).
 

De persoon die wij zoeken: 

– een warme, mensgerichte directeur, iemand die kan verbinden en inspireren;
– een leidinggevende met visie, daadkracht, iemand die in staat is om planmatig te werken en besluitvaardig is;
– ondernemend en innovatief; een positief kritische kijk op onderwijsvernieuwing;
– van nature sterk in communicatie, in woord en geschrift;
– iemand die een veilig en open klimaat schept waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
– coachend leider (o.a. vertrouwen en verantwoordelijkheid geven);
– transparant; integer en tactvol: u informeert en rapporteert;
– zelfreflecterend vermogen;
– schakelt tussen grote lijnen in de toekomst en kleine voorvallen in het hier en nu.
 

In het kort

Met deze functie kiest u voor een interessante directiefunctie bij een ambitieuze school. U ontmoet een competent en toegewijd team dat werkt met een kwalitatief sterk leerplan en passend onderwijs. De samenwerking tussen bestuur, team en ouders is de basis voor besluiten op elk niveau. Salariëring is marktconform CAO PO. 
 

De procedure

Na de brief- en CV-selectie vinden de eerste gesprekken plaats tussen 8 en 19 maart. De tweede ronde bestaat uit meerdere elementen. Denk hierbij aan een rondleiding door de school, kort gesprek met leerlingen en een presentatie. Ook een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met Inge van Nispen (bestuurslid personele zaken) via personeel@cbscoolsma.nl. Naar dit e-mailadres kunt u ook tot 16 februari 2021 uw sollicitatie sturen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

Delen: