Uitnodiging en stukken Algemene LedenVergadering 2023

Driebergen, 15 november 2023 

Betreft: HERINNERING Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut  Coolsma 

Geachte leden, 

Op 2 november jongstleden hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 23 november aanstaande om 20.00 uur op school. 

Onderwerpen algemene ledenvergadering
Tijdens deze avond krijgt u o.a. informatie over hoe onze vereniging er financieel voor staat, en zal Jefke Stroo namens de directie vertellen wat de plannen op onderwijskundig gebied voor dit schooljaar zijn.

Ook staat de samenstelling van het bestuur op de agenda. Joost Grootenhaar (Penningmeester) zal aftreden. Het bestuur stelt voor om Daniel Hofman in zijn plaats te benoemen. Ook Selma Hendriksen (Secretaris) zal aftreden. Het bestuur stelt voor om Wouter Gerats in haar plaats te benoemen.  Er hebben zich geen medekandidaten aangemeld bij de secretaris.

U ontvangt hierbij de volgende stukken: (klik op de linkjes)

1. Agenda 

2. Concept-notulen ledenvergadering 24 november 2022 

3. Bestuursverslag en jaarrekening 2022 

4. Begroting 2024

5. Jaarplan 2023-2024

 

Na het formele deel van de vergadering wordt u van harte uitgenodigd voor een borrel.

Graag zien we u op donderdag 23 november! 

Namens het bestuur, 

 

Selma Hendriksen

Secretaris

 
Delen: