SOVA-training

Sociale vaardigheidstraining

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug gaat in 2020 sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen gaan aanbieden. Bij voldoende aanmeldingen willen wij de sociale vaardigheidstraining op regelmatige basis in de Utrechtse Heuvelrug gaan geven. De stichting biedt dit voor nu aan middels een pilot van een jaar. Dit om te kunnen zien of er voldoende behoefte is en om de effectiviteit te kunnen meten.
Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker voelen en bang zijn om fouten te maken of te falen, dan heeft dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen. Ze staan dan niet stevig in hun schoenen. Hierdoor kan het zijn dat een kind zich terug trekt, veel aandacht van een volwassene vraagt, botst met anderen, gepest wordt of sociaal onhandig gedrag laat zien. Het contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam en vriendschappen zijn lastig, wisselend of kort.
Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden, het beter contact hebben met leeftijdsgenoten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Werkwijze
De kinderen ontwikkelen in de training verschillende vaardigheden waardoor hun zelfvertrouwen groter wordt en hun (faal)angst minder. De training richt zich zowel op het denken en voelen als op het gedrag. In iedere bijeenkomst staat een thema centraal en krijgen de kinderen informatie over het thema, gaan zij zelf oefenen, zien zij voorbeelden en leren zij van en met elkaar. Trainers helpen de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen gedrag en emotie. Ook krijgen ze handvatten hoe beter om te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.
Ouders worden actief betrokken bij de training. Aan de start vindt er een kort intakegesprek plaats met ouder(s) en het kind. Daarnaast zijn de ouders aanwezig bij een ouderbijeenkomst op het eind de training. Op dat moment kunnen we bespreken of de doelen zijn behaald en wat het kind eventueel verder nodig heeft. Ook helpen ouders hun kind met thuisopdrachten. Leerkrachten worden in overleg ook betrokken, dit zullen we afstemmen tijdens het intakegesprek.

Praktische informatie
Per training is er plek voor 8 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
Van tevoren vindt er een intakegesprek plaats met de ouder(s) en het kind. Hier bespreken we wat het kind graag wil leren en welke vragen jullie hebben. Vanaf half oktober vinden er intakegesprekken plaats in afstemming. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten.
Data Sova-trainingen: maandagmiddagen 9, 16, 23 en 30 november en 7 en 14 decemberVan 15:30-17:00 uur in de Djoi (jongerenruimte in Driebergen, Engweg 24E).
Er zijn 1 ouderavond op maandag 2 november 2020 om 17.30 uur
Elke training betreft 6 trainingsmiddagen.
De training wordt verzorgd door het Sociaal Dorpsteam van de Utrechtse Heuvelrug.
De kosten worden vergoed door de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Meer informatie of aanmelden
Meer weten over deze training of heb je een andere vraag over jeugd(hulpverlening), neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam: Angelique van den Berg (06 22999251), Harma Zandberg (06-30620387), Mariska Pijnakker (0623002261) en Brahim Ej-Jaouani (06 57803417) of Sova@samenopdeheuvelrug.nl
                                                                     

Praktische informatie rondom SOVA training
Herfst – Winter 2020 Driebergen
 
Data van de training
De training vindt plaats op elke maandag van 15.30 tot 17.00 uur op:
9, 16, 23 en 30 november
7 en 14 december 

Locatie van de training
Jongerencentrum Djoi, Engweg 24E  in Driebergen
 
Brengen en ophalen
Bij elke training wordt uw kind vanaf 15.20 uur verwacht op de training locatie zodat wij op tijd kunnen beginnen. De training eindigt om 17 uur en graag dat u uw kind op tijd ophaalt.
 
De gegevens van de trainer
Angelique van den Berg: 06 22999251
Mariska Pijnakker: 0623002261
Brahim Ej-Jaouani : 06 57803417
 
Ouderbijeenkomsten:
Start ouderbijeenkomst op maandag 2november 2020 om 17.30 uur
Afsluiting bijeenkomst op maandag 2 november  (nader informatie wordt vervolg) 
 
 
 

Delen: