Sociaal digitaal vaardig op cbs Coolsma

Met elkaar sociaal digitaal vaardig op cbs Coolsma

Het herkennen van nepnieuws, de risico’s van foto's plaatsen op internet en het online profileren van jezelf. Kinderen lijken vaak heel handig te zijn met online media en digitale apparaten. Maar dat betekent niet automatisch dat ze weten hoe ze er op een bewuste en verantwoorde manier mee om moeten gaan. Hoe maken we kinderen met elkaar mediawijs?

 

Nu we in verschillende klassen dagelijks bezig zijn met mailen, documenten en informatie delen, geven we kinderen een best grote verantwoordelijkheid. In de klas begeleiden we dus de kinderen door regelmatig mediawijsheid lessen van o.a Week van de mediawijsheid, Digit en Basicly te geven, als onderdeel van digitale geletterdheid. Op Coolsma zijn we op dit moment bezig om deze lessen als vast onderdeel in het programma te zetten voor de groepen 1 tot en met 8. 

 

Helaas betekent dat niet automatisch dat het sociaal digitaal contact dan altijd vriendelijk verloopt. We zijn met elkaar in de leer. 

Wat mag en kan wel? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort en het leuk heeft? En praten we wel met elkaar over ongewenst gedrag of laten we het aan ons voorbij gaan?

Door gesprekken te voeren met elkaar en dergelijke situaties te bespreken geven we als volwassene de kinderen handvatten om op een verantwoorde manier met elkaar digitaal te communiceren. Zowel op school als thuis toch?

Wij gaan ervan uit dat iedereen (kind en volwassene) er zich van bewust is dat we een ruzie uitpraten, in plaats van in de emotie een mail of app sturen naar elkaar. In de meeste gevallen gebeurt dit dan ook, maar niet altijd……

 

In de klas bespreken we dat wij het afkeuren om anderen buiten te sluiten of om mailtjes/appjes te sturen met scheldwoorden etc.

We geven wekelijks duidelijk aan dat kinderen altijd bij ons terecht kunnen met onvriendelijke situaties. Daar wordt dan ook op school met betreffende leerlingen en waar nodig de hele klas over gesproken. 

We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheid en hoe we het graag met elkaar willen zien. Hoe kunnen we deze situaties voorkomen en oplossen?

Kinderen horen dit van de leerkrachten en van ouders, maar in hoeverre houden kinderen van deze leeftijd zich daar altijd aan en hoe gaan we daarmee om?

 

Bij deze willen dan ook vragen om als ouder, leerling en leerkracht te blijven communiceren over zaken die spelen. Heeft iedereen scherp of zijn/haar zoon of dochter in app groepjes zit of waar het zijn/haar e-mail adres voor gebruikt? 

Door open te communiceren met elkaar en zaken te bespreken, laten we aan de kinderen zien hoe het hoort. Met elkaar kunnen we het gezellig maken en houden. Mocht er iets spelen? Maak dit bespreekbaar en informeer elkaar.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, laat dit ons dan ook vooral weten. Wij denken dat we er met elkaar wat gezelligs en leerzaams van maken voor en met de kinderen, maar hebben elkaar daarbij nodig.

 

Hieronder volgen enkele handige tips voor het gebruik van social media:

Wil je het gezellig houden met elkaar? Bespreek deze do's en dont's:

Geen ruzie in de klasse-app? Do's&dont's Geef zelf het goede voorbeeld en verstuur geen onaardige berichten

Geen ruzie in de klasse-app? Do's&dont's Maak je een groepsapp, zorg dan dat iedereen uit de klas de mogelijkheid krijgt om deel te nemen

Geen ruzie in de klasse-app? Do's&dont's Praat iemand onaardig over iemand anders? Ga er niet in mee maar spreek diegene er op aan

Delen: