Minimaregelingen

Vanuit de gemeente:

Door de gestegen prijzen en hoge energiekosten is het besteedbaar budget geringer geworden. We voelen dit allemaal, maar op inwoners met een laag inkomen heeft het extra veel impact en op school en peuterspeelzalen zult u dit ongetwijfeld bij diverse kinderen merken.
 
Binnen onze gemeente zijn er regelingen waar inwoners met een laag inkomen een beroep op kunnen doen, de zogenaamde minimaregelingen. U kunt hierbij denken aan de Voedselbank, het Jeugdfonds Sport en Cultuur of de participatieregeling. Deze regelingen maken we graag breed bekend bij de doelgroep, omdat ze net het verschil kunnen maken voor zowel volwassenen als hun kinderen. We streven ernaar dat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij en zeker ook de kinderen.
 
Bij deze bieden we u digitaal de flyer aan met daarin alle minimaregelingen en organisaties die hulp kunnen bieden. 

Wilt u de flyer lezen, klik dan hier. 

Delen: