Cameratoezicht rondom Coolsma

Omdat we met enige regelmaat last hebben van vandalisme op het plein hebben directie en bestuur helaas moeten besluiten om camera’s rondom de school op te hangen. Wellicht heeft u ze al zien hangen?

Te lezen valt in het camerareglement dat ons Camerasysteem zo ingericht zal worden dat alleen de eigendommen van CBS Coolsma dan wel de eigendommen van Leerlingen en Medewerkers op, in of rond CBS Coolsma gefilmd worden. Daarnaast goed om te weten dat camerabeelden niet zullen en mogen worden ingezet voor corrigerend gedrag. Camerabeelden zijn namelijk niet bedoeld om de activiteiten of het gedrag van Leerlingen, Medewerkers of Bezoekers na te gaan.

Dit is ook aan alle leerlingen in de klassen uitgelegd door meester Jefke. Het camera reglement is te lezen op onze website en is in samenwerking met de CED-groep, de Medezeggenschapsraad en het Bestuur opgesteld. Vanaf 25 oktober zal het camerasysteem gaan draaien. Vanaf dat moment zullen er ook bordjes met cameratoezicht hangen. 

 
Delen: