Kinderpostzegels

Groep 7 en 8 hebben dit jaar meegedaan met de Kinderpostzegels! Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen. 

Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderen die gedwongen moeten werken, kunnen bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen en kinderen zonder dak boven hun hoofd krijgen een thuis. .

Elke dag zijn er kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Daarvoor is geld nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie. Ieder jaar in september gaan ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. In november maken de kinderen weer hetzelfde rondje om de bestellingen bij hun klanten te bezorgen