Coolsma Protocol HOOFDLUIS

Versie: september 2013

 

Omdat uw hulp van groot belang is bij het voorkomen van hoofdluis of het snel onder controle krijgen bij een uitbraak, zetten we hieronder e.e.a. op een rij. Wij adviseren u deze brief goed te bewaren mocht uw kind, of een kind in de klas, het komende jaar geconfronteerd worden met luizen.

 

Hoe krijgt een kind hoofdluis en hoe  herkent u hoofdluis?

Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. Of ze gaan via jassen, knuffels of mutsen op zoek naar bloed om zich te voeden. De hoofdluis kan zonder gastheer bij kamertemperatuur maximaal 48 uur overleven. Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Als u het haar met een netenkam of  luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, of even flink schudt boven een witte wastafel of bad, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven. De neten bevinden zich meestal aan de basis van de haren (dus zeer dichtbij de hoofdhuid) en komen na vier tot veertien dagen uit. Neten, vastgekit op haren, die zich op een afstand van zeven mm of meer van de huid bevinden zijn meestal leeg.

 

Wat te doen indien u thuis luizen en/of neten aantreft:

 Hoofdluis is erg besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft meld dat dan op school, bij de groepsleerkracht. Vermeld er ook even in welke groep de evt. broertjes en/of zusjes zitten. Coolsma geeft de melding door aan de klassenouders. Zij weten dan dat het klopt dat zij neten kunnen aantreffen tijdens kammen.

Het is aan te raden om, zeker ook voor het einde van de vakantie, het haar van uw kind flink (= dagelijks) te kammen en vervolgens te behandelen bij constatering van hoofdluis en neten. Tip:

Als het mogelijk is, liever geen gel en vlechten in het haar op de kamdag!

 

Gang van zaken.

-Na elke vakantie worden de kinderen gekamd, dit wordt geregeld door de klassenouders.

-In alle groepen is er een bakje met kammetjes aanwezig, evenals een informatiekaart met protocol, een stappenplan voor klassenouders en leerkrachten en beeldmateriaal van luizen, neten en een kammethode. Witte velletjes liggen in het kopieerhok (NB: alleen een nieuw velletje papier gebruiken na ontdekken van luizen bij vorige kind.)

-Aanvang 8.30 uur. De kinderen zitten in de klas en vanuit hier gaan ze in groepjes naar luizenkammen, dit zorgt voor overzicht en rust, voor de kidneren, de leerkrachten en de kammende ouders.

-In principe is het de bedoeling dat de kinderen niet gekamd worden door hun eigen ouder ivm een frisse, objectieve blik.

-De ruimte wordt na het kammen weer opgeruimd en de kammetjes uitgekookt door een ouder.

 

Wat gebeurt er indien op de kamdag luizen/neten worden gevonden;

-Mocht het zo zijn dat er hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt dan informeert de leerkracht u.

U wordt dan gevraagd uw kind zo spoedig mogelijk uit de klas te halen om thuis te behandelen. Na behandeling mag uw kind weer naar school. Wij vragen u om in dit geval ook de broertjes en zusjes te inspecteren op luizen en te melden bij hun leerkracht als er luizen zijn gevonden!

-De andere leerlingen uit de klas ontvangen informatie hierover via de mail, u kunt thuis uw kind nogmaals controleren.

-De leerkracht informeert de andere leerkrachten van desbetreffende broertjes en zusjes, zodat zij ook op de hoogte zijn van  evt. aanwezigheid van luizen.

 

Behandelmethodes;

-Als uw kind luizen heeft zijn er twee behandelingsmethoden:

 1. De beste (niet chemische methode)volgens GGD of Landelijk Steunpunt Hoofdluis is de uitkammethode: gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een netenkam. De uitkammethode is effectief maar biedt geen 100% garantie. Bij deze behandeling is het soms noodzakelijk om ‘haar voor haar’ te controleren en met uw vingernagels de neten er uit te trekken.

 

 2. De meest effectieve tweede methode is met een speciaal hoofdluismiddel, dit absoluut  in combinatie met de uitkammethode; ook nu dient u het haar twee weken dagelijks door te kammen met een luizenkam.

 

Hoe;

  • breng na het wassen van het haar met gewone shampoo crèmespoeling aan;
  • kam het haar met een netenkam van achteren naar voren (eventueel eerst het haar ontklitten met een gewone kam)
  • begin bij het ene oor en schuif na iedere kambeweging iets op in de richting van het andere oor;
  • houd tijdens het kammen het hoofd boven de wasbak of een vel wit papier en de kam tegen de schedelhuid aan;
  • veeg de kam regelmatig af aan papier of doek om uitgekamde neten of luizen te verwijderen;
  • spoel na de procedure met kammen de crèmespoeling uit.

 

Voor overige hulpmiddelen, hoe om te gaan met de omgeving (wassen van beddengoed, stofzuigen e.d.) of andere informatie: zie laatste gegevens op site van GGD of Landelijk Steunpunt Hoofdluis of NHG standaard hoofdluis.

 

Alle leerlingen van Coolsma zijn in het bezit van een luizenzak, hierin worden de jassen, sjaals e.d. gedaan.

 

Met vragen of opmerkingen over hoofdluis kunt u terecht bij:

Jeanette Wierenga jeanettw@xs4all.nl (schoolcoördinator hoofdluis)