Rij-ouders

Rij-ouders

Wij maken op Coolsma graag af en toe gebruik van u en uw auto - als de zogenaamde rij-ouders!
Geweldig dat dat kan, want anders zouden we niet in staat zijn om allerhande bezoeken af te leggen bij theaters, kinderboerderijen en andere externe 'leer-locaties'.

Wij zien graag dat kinderen kleiner dan 1,35 m. volgens de gestelde regels van de Rijksoverheid op een stoelverhoger vervoerd worden. Wilt u hier aan denken?

Helaas kunnen de ouders die hebben gereden niet altijd mee naar binnen bij de betreffende activiteit. Dat lijkt ondankbaar en wordt niet altijd goed begrepen. Realiseert u zich dat is gebaseerd op beleid vanuit de organiserende instelling, waar de school zich aan heeft te houden.
Hieronder citeren wij u - ter informatie - uit de folder van Kunst Centraal:

U bent door de betreffende leerkracht die u gevraagd heeft op te treden als rij-ouder, reeds geïnformeerd dat u de activiteit zelf niet kunt bijwonen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ter verduidelijking lichten wij het beleid hieromtrent graag nog eens toe:

1. Kunst- en Cultuurmenu activiteiten zijn onderdeel van het curriculum, net zoals bijvoorbeeld rekenen en taal. Het is geen ‘gezellig uitje’ en dat karakter moet het ook niet krijgen.

2. Ouders hebben de voorbereiding van de activiteit in de klas niet meegemaakt en houden zich daardoor niet altijd even consequent aan de van tevoren afgesproken gedragsregels.

3. Kinderen hebben de neiging om zich anders te gedragen als hun ouders erbij zijn.

4. Extra bezoekers zouden het Kunst- en Cultuurmenu voor de school een kwart duurder maken.

De enige ouders die logischerwijs wel bij de activiteit mogen zijn, zijn de ouders die gevraagd zijn als extra begeleiding mee te gaan. Wij hanteren de richtlijn van maximaal 1 begeleider op 10 leerlingen, waarbij de begeleiders zowel leerkrachten als begeleidende ouders kunnen zijn. In enkele gevallen wordt op basis van gegronde redenen (bijv. veiligheid) een uitzondering gemaakt, en wordt hieromtrent een afspraak gemaakt tussen Kunst Centraal en de betrokken scholen. Uw leerkracht is in dat geval op de hoogte van deze specifieke uitzonderingssituatie. Om storende situaties te voorkomen willen wij u wanneer u een activiteit bezoekt vragen om te letten op het volgende:

1. Zorg ervoor dat u op tijd bent.

2. Zet uw mobiele telefoon uit (ook niet op trilstand, i.v.m. mogelijke storing met apparatuur).

3. Volg de aanwijzingen op van de publieksbegeleiders (indien van toepassing).

4. Bewaar eventuele eten- en drinkwaren voor na de activiteit.

5. Verdeel u, samen met de leerkrachten, zoveel mogelijk over de leerlingen (bijv. bij plaatsnemen op een tribune).

6. Houd rekening met de artiest / gastspreker: praat a.u.b. niet tijdens de activiteit.

7. Verlaat zo min mogelijk de ruimte tijdens de activiteit.

8. Broertjes of zusjes mogen niet mee naar binnen (vanwege een ander belevingsniveau, een vaak beperkte ruimte, de storing bij eventuele verzorging van baby’s, etc.).

9. Deze activiteit is een onderdeel van het curriculum van de school en sluit aan bij de landelijke kerndoelen cultuureducatie. Het is geen vrijblijvend uitje voor de leerlingen

 

Wij rekenen op uw medewerking en begrip!