De schooltijden

Van groep 1 tot en met 4 op maandag, dinsdag en donderdag:

‘s Morgens      08.30 uur - 12.00 uur

‘s Middags      13.00 uur - 15.00 uur

Woensdagmorgen: 08.30 uur - 12.15 uur

Vrijdagmorgen: 08.30 uur - 12.00 uur

 

De schooltijden van groep 5 tot en met 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

‘s Morgens:   08.30 uur – 12.00 uur

‘s Middags:   13.00 uur – 15.00 uur

Woensdagmorgen: 08.30 uur – 12.15 uur

Verzuimregeling

Leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ouders zijn verantwoordelijk voor het regelmatig schoolbezoek (schoolbezoek op die tijden dat de school open is). U kunt de regels vinden in de gids voor ouders en verzorgers van het Ministerie van OC&W en op school opvragen. Scholen geven leerlingen uiteraard vrij voor belangrijke familieverplichtingen zoals begrafenissen, jubilea en huwelijksfeesten. Voor alle extra vrije dagen moet u een aanvraag indienen bij de school. U kunt hiervoor een formulier krijgen bij de directeur van de school.

U bent verplicht zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun land van herkomst. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met de ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar en voor ten hoogste tien dagen. Dat geldt voor ouders die door hun beroep in geen enkele andere schoolvakantie van het schooljaar weg kunnen. U moet in een dergelijke situatie een verklaring van de werkgever overleggen. De vakantie mag niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.De formulieren voor het aanvragen van vakantieverlof zijn eveneens verkrijgbaar bij de directeur. Een aanvraag dient tenminste twee maanden van tevoren in gang gezet te worden. Vrijaf vragen voor 1 of 2 dagen dient minimaal een week van tevoren te gebeuren, calamiteiten daargelaten