Inspectie


Als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs (Cultuur en Wetenschap) heeft de inspectie van het onderwijs de taak om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Dit doen zij door middel van het zogenaamde kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek vindt, bij een goed functionerende school, eenmaal in de vier jaar plaats. Je valt dan als school onder het zogenoemde basis arrangement.
Aan het begin van het schooljaar, op 30 augustus 2016, hebben wij daarom bezoek gekregen van de onderwijsinspecteur. Voorafgaand aan deze dag wordt veel informatie uitgewisseld over de school en de inspecteur komt dan ook goed voorbereid binnen. Na een gezamenlijke start met het team zijn er klassenbezoeken geweest, gesprekken met leerlingen, ouders, teamleden en directie. Er is documenten onderzoek gedaan en we hebben met directie en IOC-ers  uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar, en over waar we de komende vier jaar naar toe willen.
Het eindoordeel is:
CBS Coolsma heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
We zijn op een aantal standaarden onderzocht en beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 5 (zeer zwak, zwak, voldoende, goed en niet te beoordelen).
Onderwijsresultaten
1. Resultaten: Goed
Onderwijsproces
1.Aanbod: Goed
2. Zicht op ontwikkeling: Voldoende
3. Didactisch handelen: Voldoende
Schoolklimaat en veiligheid

1 Schoolklimaat: Goed
2 Veiligheid: Voldoende
Kwaliteitszorg en ambitie
Evaluatie en verbetering: Goed
Kwaliteitscultuur: Goed
We zijn trots op het resultaat en zijn vervolgens direct aan de slag gegaan met de punten waarin we ons nog verder kunnen ontwikkelen. Veel van deze punten zijn niet nieuw maar zijn al opgenomen in ons schoolbeleidsplan. Er is een uitgebreid rapport opgesteld met de bevindingen van het kwaliteitsonderzoek. Dit rapport kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie en u kunt het direct al lezen als u hier op klikt.
Mocht u meer willen weten of vragen hebben, dan bent u van harte welkom.
Hanneke Vermunt en Kees-Jan de Swart