Bestuur

Bestuur 

De Vereniging voor Christelijk onderwijs Instituut Coolsma bestaat uit de ouders van leerlingen. Uit de leden van deze Vereniging wordt het bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het bestuur is werkgever, ook wel genoemd ‘het bevoegd gezag’. Vanaf het moment dat uw kind(eren) op school zijn, bent u lid van de Vereniging. Indien u het lidmaatschap van de Vereniging niet op prijs stelt, kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging. U betaalt een onkostenvergoeding voor  het lidmaatschap van € 20,- per familie. Dit bedrag staat vermeld op de nota voor  de vrijwillige ouderbijdrage voor de school.

Het bestuur:  Erik Kuiper (gemeente & huisvesting),Inge van Nispen (personele zaken),  Tatjana Koekoek (secretaris) Garnt van Logtestijn (voorzitter), Joris Frederix (penningmeester).