Tussenschoolse Opvang (TSO)

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Overblijven op onze school

Sinds augustus 2006 is de Tussenschoolse opvang (TSO) de verantwoordelijkheid van het bestuur. Taken en bevoegdheden hiermee samengaand, zijn doorgedelegeerd naar de directeur van de school. Een overblijfcommissie met vaste vrijwillige overblijfouders organiseert het overblijven op de Coolsma. Per dag zijn er minimaal 5 vaste overblijfouders.

Voor leerlingen die tussen de middag niet thuis (kunnen) gaan eten, is het mogelijk om over te blijven op school. De TSO is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag voor alle kinderen en op vrijdag alleen voor groep 5 t/m 8. Op woensdag is er geen TSO.

De TSO is verdeeld tussen kleine plein en grote plein. Op topdagen blijven er 220 kinderen over. De leerlingen nemen hun eigen lunchpakketjes mee (trommeltje en beker, graag voorzien van naam). Uw kind in de kleuterklas zal in het begin moeite hebben om op tijd het eten en drinken te nuttigen. Houdt u vooral rekening met de hoeveelheid eten. De TSO is, waarschijnlijk net als u, een voorstander van een gezonde lunch.

Kinderen die thuis gaan eten zijn vanaf 12.50 uur weer welkom op het schoolplein.

Organisatie TSO

Op de Coolsma is het systeem als volgt opgesteld:

Er is een commissie TSO van twee of drie personen (ouders). Zij hebben overleg met een team van “vaste” TSO-ouders. Deze ouders zijn 1 x per week of 1 x per twee weken aanwezig. Zij worden geschoold door het bureau Ouders & Co. Daarnaast zijn er participanten. Een participant is een ouder die actief meehelpt met de TSO. Tijdens de TSO zijn er 4 vaste overblijfouders en 4 participanten. Coolsma hanteert een verplicht participatiesysteem. Dit houdt in dat de ouders die gebruik maken van de TSO, verplicht zijn te participeren. Op deze wijze wordt de TSO door alle ouders “gedragen”. Ook de leerkrachten op Coolsma participeren (vrijwillig) bij het overblijven. De kinderen eten samen met hun leerkracht in de klas, daarna gaan de kinderen onder toezicht buiten spelen en hebben de leerkrachten hun middagpauze. Om 12.50 neemt een leerkracht het toezicht over. Vanaf dat moment zijn kinderen die thuis eten weer welkom op het plein.

Nieuwe aanmeldingen TSO

Indien uw kind op school komt, kan het feitelijk vanaf dag één overblijven. U kunt zich via de website van de Coolsma inschrijven en digitaal versturen naar het e-mailadres van de TSO of om 11.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag afgeven bij de commissie. Een nieuwe aanmelding kan per direct ingaan.

Registratie

Iedere dag (muv woensdag) worden alle kinderen via een systeem geregistreerd. Zo weet de TSO commissie welke kinderen er overblijven en welke kinderen naar huis gaan.

Betaling

De huidige kosten voor de TSO bedragen € 1,- per kind per dag. Deze kosten worden 2x per jaar automatisch geïncasseerd. 

Het rooster

Het participatierooster is op onze website gepubliceerd (zie link hieronder). Iedere week verschijnt in het Coolsmaatje het rooster van de daaropvolgende week ter herinnering. 

In de lijst is bij uw naam een TSO-nummer vermeld. Aan de hand van het nummer kunt u in het rooster herleiden wanneer u verwacht wordt voor de participatie. 


Het overblijfparticipatierooster is downloadbaar vanaf de site!

Voor het participatierooster augustus 2018 tot maart 2019, klik hier

Voor de ouderlijst, klik hier 

Voor het inschrijfformulier, klik hier