Aanmelden

Ruimte voor nieuwe leerlingen in de leerjaren 3 t/m 8:

Er is momenteel alleen plaats in: groep 3. 

Zoekt u een plaatsje in groep 3 voor uw kind voor na de herfst- of kerstvakantie, dan kunt u dit per mail (jstroo@cbscoolsma.nl) aan ons kenbaar maken. Maandag 24 september sluit de reactietermijn. Daarna nemen we z.s.m. contact met u op.

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school, kunt u een afspraak maken met de adjunct-directeur van de school, Jefke Stroo. Hij laat u graag de school zien en vertelt u de bijzonderheden. Tevens ontvangt u dan een inschrijfformulier. Belt u gerust: 0343- 513 735.

Wachtlijsten Basisscholen Driebergen

In Driebergen hanteert een aantal scholen een wachtlijst voor nieuwe leerlingen. Dit is voor deze scholen noodzakelijk, omdat zij meer aanmeldingen krijgen dan zij kunnen of willen plaatsen. Dit geldt ook voor onze school.

Ouders schrijven hun kind natuurlijk het liefst in op de school van hun voorkeur. Kan dit niet omdat de school vol is, dan kiezen ze een school waar wel plaats is. Hun voorkeur blijft echter wel bestaan en daarom laten zij hun kind graag bij de school van hun eerste keuze op de wachtlijst staan.

Dit heeft tot gevolg dat ouders - soms zelfs in leerjaar 7 - bij een vrijgekomen plaats benaderd worden om alsnog over te stappen naar de school van hun eerste voorkeur.

De directeuren van alle scholen in Driebergen hebben met elkaar afgesproken om vanaf het schooljaar 2017-2018 anders met deze wachtlijsten om te gaan.

Hier zijn twee redenen voor:

  1. Wij vinden het geen goede zaak dat kinderen in de loop van hun schoolloopbaan van school veranderen, tenzij hier goede redenen i.v.m. het welzijn van het kind voor zijn.

  2. Wij vinden het niet collegiaal naar elkaar om actief ouders van de wachtlijst te benaderen om ze vervolgens te bewegen om van basisschool te veranderen.

De nieuwe afspraken zijn:

Jonger dan 4 jaar:

U meldt uw kind aan bij de school van uw voorkeur. Kinderen waar geen plaats voor is, komen op verzoek van de ouders op de wachtlijst te staan. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding. Inmiddels meldt u uw kind uiteraard wel aan bij een andere school.

De ouders van de wachtlijst-kinderen worden vervolgens bij een vrijgekomen plek op de school van de eerste voorkeur benaderd om deze plek aan hen aan te bieden.

4 jaar en ouder:

Kinderen gaan naar de school waar plaatsing mogelijk is en zijn daar officieel ingeschreven. Ouders geven aan bij de school van hun eerste voorkeur dat zij toch graag op de wachtlijst willen blijven staan.

Vanaf het moment dat het kind in groep 3 zit, zullen andere scholen de ouders niet meer actief benaderen bij een vrijgekomen plek.

Ouders zijn natuurlijk vrij om zelf initiatief te nemen en contact op te nemen met een andere school. Op de website van de scholen kunt u zien of er eventueel een plek in een bepaalde groep is vrijgekomen.