Nieuw: Leerlingenraad op Coolsma!

Om nog meer en weer anders invulling te geven aan eigen- en medeverantwoordelijkheid van leerlingen voor het reilen en zeilen op school, gaat er vanaf deze maand een Leerlingenraad draaien. Ook dit is een uitvloeisel van onze werkwijze met de 7 gewoonten van efffectief leiderschap voor kinderen en één van de doelstellingen die we hadden bij het starten van dit schooljaar. Mede-verantwoordelijkheid, meedenken en -praten, initiatief nemen, win-win denken, het komt er allemaal bij kijken tijdens het overleg in deze raad. 

Het doel van de leerlingenraad is:

  • Leerlingen medeverantwoordelijk maken voor het omgaan met elkaar op onze school
  • Klankborden met leerlingen over allerlei onderwerpen
  • Leerlingen kunnen advies uitbrengen
  • Leerlingen kunnen ideeën inbrengen

Wie?
Uit elke groep (9 groepen) neemt één leerling deel en namens het team één leerkracht. Deze leerkracht is tevens de procesbegeleider. Andere 'rollen' ( bv voorzitter, notulist) worden in overleg met de groep afgesproken. Een leerling neemt deel aan de leerlingenraad voor een periode van één jaar.

Welke leerlingen zitten in de leerlingenraad?
In de klassen is verteld wat de bedoeling is van de leerlingenraad. Leerlingen hebben vervolgens kunnen aangeven of ze deel wilden nemen, en zijn daartoe ook positief begeleid en gestimuleerd door hun leerkracht. Het kiezen van de juiste kandidaat voor de leerlingenraad is nl. geen kwestie van 'vriendjespolitiek', maar van: wie lijkt daarvoor het meest geschikt en waarom. 
In sommige groepen hebben de leerlingen die wilden deelnemen verteld waaróm ze in de raad willen en zichzelf gepresenteerd. Elke groep heeft vervolgens een keuze gemaakt, onder leiding van de leerkracht. 

De leerlingenraad heeft 5 keer per jaar zitting, tussen alle vakanties in. Er is afgesproken dat de 'vergadermomenten' vooraf met het team worden gecommuniceerd, zodat er in de klas aandacht aan besteed kan worden. Ook achteraf moet er ruimte zijn in het programma, zodat de leerling het besprokene kan terugkoppelen in de groep. U zult er vast meer over lezen, t.z.t. in het Coolsmaatje of op de website.