Ouderpanel 7 Gewoonten

Het ouderpanel is een klankbordgroep met 7 ouders en enkele leerkrachten die een aantal keer per schooljaar bijeen komt om met elkaar van gedachten te wisselen over ervaringen en ideeën over de 7 Gewoonten op Coolsma. Het verslag hiervan kunt u, als u daarin geïnteresseerd bent - hier lezen.

Verslag september 2014

Verslag januari 2015

Verslag april 2015

Wilt u ook meepraten? U kunt zich via mij aanmelden en bent van harte welkom! Mail naar kjdeswart@cbscoolsma.nl! 


De huidige deelnemers zijn:
Riene-Marie Kats (moeder van Douwe gr. 4 en Mare gr. 5)
Marjo Neplenbroek (moeder van Lotte gr. 7 en Lars gr. 8)
Marianne van Zuylen (moeder van Daniel gr. 6)
Walter Huiskes (vader van Simon gr. 5 en Rosaly gr. 3)
Monique Bouter (moeder van Roemer gr. 4, Emmeline gr. 6 en Thijmen gr. 8)
Jeanine Florie (moeder van Duncan gr. 4 en Dylan gr. geel)