Onze visie op persoonlijk leiderschap bij kinderen

Onze visie op persoonlijk leiderschap bij kinderen

Op Coolsma leer je voor het leven, want ieder kind krijgt bij ons de kans zich naar eigen mogelijkheden te ontplooien. Zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk, zelfstandig en verantwoordelijk lid van de samenleving. Ze laten persoonlijk leiderschap zien. Hoe?

 

- Als individu leren onze leerlingen zich sterk te voelen, te vertrouwen op zichzelf

- Onze leerlingen leren luisteren (met oren en hart) en houden rekening met elkaar.

- Ze ontdekken hoe ze zelfbewust handelen, zonder de ander uit het oog te verliezen. Nemen    

   verantwoordelijkheid voor hun aandeel in iedere actie.


Op Coolsma ontdekt ieder kind, vanuit de eigen kracht, de waarde van samen zijn en samenwerken. Zo krijgt het grip op sociale situaties. 

 

Visie vertaalt naar de leerlingen

 

Persoonlijk leiderschap is: 

-  Met je hart en je hoofd besluiten kunnen nemen,

   die goed zijn voor jou,

               voor de ander,

                     de wereld.

 

-  Verantwoordelijk durven zijn

    als je besluiten neemt en uitvoert,

    keuzes maakt,

    die je afstemt met de ander

 

Op Coolsma ontdek je:

samen kun je meer dan alleen

en leer je voor het leven!